Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014 19:14

Αιτήσεις στη Μεσσήνη για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς με το ΕΣΠΑ

Αιτήσεις στη Μεσσήνη για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς με το ΕΣΠΑ

ΤΡΕΧΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Πενήντα πέντε παιδιά θα πάρουν ο Α’, ο Β’ και ο Γ’ Παιδικός Σταθμός της Μεσσήνης, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός της Ανδρούσας, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δηλαδή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους. Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει…

ΤΡΕΧΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
Πενήντα πέντε παιδιά θα πάρουν ο Α’, ο Β’ και ο Γ’ Παιδικός Σταθμός της Μεσσήνης, καθώς και ο Παιδικός Σταθμός της Ανδρούσας, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, δηλαδή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους. Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει…

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης, «έχει εγκριθεί η ένταξη των τεσσάρων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με υπεύθυνο φορέα για τη διαχείριση του προγράμματος την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας και τα τροφεία συνολικά 55 παιδιών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων που θα επιλεγούν.
Πιο συγκεκριμένα, η ένταξη αφορά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Α’ Παιδικού Σταθμού Μεσσήνης, του Β’ Παιδικού Σταθμού Μεσσήνης, του Γ’ Παιδικού Σταθμού Μεσσήνης και του Παιδικού Σταθμού Ανδρούσας με προσφερόμενο αριθμό θέσεων 15 για τους παιδικούς Α΄,Β΄, και Γ΄ της Μεσσήνης (δηλ. 3 x 15=45 θέσεις)  και 10 θέσεων για το παιδικό σταθμό Ανδρούσας, για το έτος 2014 – 2015. Η πρόταση συνολικά αφορά 55 προσφερόμενες θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 137.500,00€.
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, έχει ξεκινήσει να διατίθεται ήδη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr ) καθώς και από τον Β΄Παιδικό Σταθμό Μεσσήνης πλησίον του Δημαρχείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στo ΚΕΠ Μεσσήνης στο τηλέφωνο 27223 60200».