Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 00:00

«Λάδι βγάζει» η Αποκεντρωμένη το πυρηνελαιουργείο που έριχνε απόβλητα στο Μελιγαλά

Η τομή που αποκάλυψε το έργο που είχε γίνει για την υπόγεια διάθεση των αποβλήτων του πυρηνελαιουργείου Η τομή που αποκάλυψε το έργο που είχε γίνει για την υπόγεια διάθεση των αποβλήτων του πυρηνελαιουργείου

ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ρόλο «συνήγορου» του πυρηνελαιουργείου που πιάστηκε να ρίχνει απόβλητα σε οικόπεδο στη Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, ανέλαβε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που με μια προκλητική απόφασή της ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση της Ελένης Αλειφέρη, για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Μονάδας…

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και συγκεκριμένα ο ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, υιοθετεί τις θέσεις της εταιρίας «Οικοενέργεια Α.Ε.» και μιλάει για διαρροή αποβλήτων από εφεδρική δεξαμενή του πυρηνελαιουργείου, παρότι στο οικόπεδο όπου έβγαιναν τα απόβλητα αποκαλύφθηκε ολόκληρη κατασκευή διάθεσης των αποβλήτων, σύμφωνα το κλιμάκιο που έκανε τον έλεγχο. Μάλιστα η αποκάλυψη έγινε παρουσία της Αστυνομίας, πολλών δεκάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής -που από μέρες διαμαρτύρονταν για τα απόβλητα που ανέβλυζαν στην περιοχή- και των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Σημειώνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξετάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ο ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα υπερβαίνει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ουσιαστικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ισχυρίζεται ότι εφόσον τα απόβλητα προέρχονταν από συγκεκριμένη δεξαμενή -για την οποία σημειώνεται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια- η απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας πρέπει να επιβληθεί στη δεξαμενή αυτή και όχι σε ολόκληρο το πυρηνελαιουργείο.
Ειδικότερα, ο Διονύσιος Παναγιωτόπουλος σημειώνει: «Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτιώδης σχέση των ως άνω παραβάσεων με το σύνολο της δραστηριότητας, της οποίας η λειτουργία διακόπτεται προσωρινά με την προσβαλλόμενη απόφαση. Π.χ. ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η λειτουργία της δραστηριότητας για ξήρανση τριφασικού ελαιοπυρήνα ουδόλως σχετίζεται με τη διαπιστωθείσα διαρροή στην εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης διφασικού ελαιοπυρήνα».
Από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πάντως το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι η αμφισβήτηση της δυνατότητας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε.) να αποδείξει ότι πρόκειται για εσκεμμένη ρύπανση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα ο κ. Παναγιωτόπουλος σημειώνει: «Το σημαντικό εύρημα της αποστραγγιστικής τάφρου που αποκαλύφθηκε κατά την αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας στην περιοχή της διαρροής δεν αποτελεί αφ’ εαυτού απόδειξη της εσκεμμένης ρύπανσης του περιβάλλοντος από το φορέα της δραστηριότητας με ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών της αποβλήτων. Απαιτείται διενέργεια ειδικής τεχνικής πραγματογνωμοσύνης με αναλυτική τεκμηρίωση προκειμένου να στοιχειοθετηθεί με τρόπο αδιαμφισβήτητο ένα τέτοιο συμπέρασμα».
Ειδικότερα η απόφαση του κ. Παναγιωτόπουλου έχει ως εξής: «Αποδεχόμαστε εν μέρει την από 20/03/2015 κατατεθείσα στην υπηρεσία μας προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., κατά της αριθμ. Φ14.401/οικ.982/6-3-2015 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας και ειδικώτερα ως προς το σκέλος της με το οποίο ζητά την τροποποίηση της ως άνω απόφασης, ώστε η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας να περιοριστεί από το σύνολο της δραστηριότητας στην εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης διφασικών ελαιοπυρήνων του εργοστασίου που εμφάνισε τη διαρροή και στις επιμέρους λειτουργίες του που τυχόν αυτή επηρεάζει, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που μας περιέχεται στο (16) σχετικό της παρούσας απόφασής μας.
Ακυρώνουμε την αριθμ. Φ14.401/οικ.982/6-3-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας κατά τα λοιπά ώστε η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας να περιοριστεί από το σύνολο της δραστηριότητας στην εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης διφασικών ελαιοπυρήνων του εργοστασίου που εμφάνισε τη διαρροή και στις επιμέρους λειτουργίες του που τυχόν αυτή επηρεάζει σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που περιέχεται στο (16) σχετικό της παρούσας απόφασής μας».
Σημειώνεται ότι η αντιπεριφερειάρχης, Ελένη Αλειφέρη, διαμαρτυρήθηκε για την ακύρωση της απόφασης της, στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, την Παρασκευή που επισκέφθηκε στη Μεσσηνία. Εκείνος από την πλευρά του άφησε να εννοηθεί ότι θα ασχοληθεί με την υπόθεση.
Στ.Μ.