Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 00:00

Την Παρασκευή ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς της Μεσσήνης

Την Παρασκευή ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς της Μεσσήνης

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ 
Ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής ή επανεγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Μεσσήνης. Η προθεσμία «εκπνέει» στις 30 Ιουνίου, ενώ δυστυχώς και ο Δήμος Μεσσήνης δέχεται στους σταθμούς μόνο τα παιδιά που έχουν βγάλει την πάνα…

Τα τροφεία για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης κυμαίνονται από 15 έως 50 ευρώ το μηνά, ενώ έχουν θεσπιστεί εκπτώσεις ή απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες.
«Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2015-16 θα υποβάλλονται από 5 έως 30 Ιουνίου 2015. Γίνονται δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο του 2015 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και αυτοεξυπηρετούνται, μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, από όλους τους παιδικούς σταθμούς (Α΄,Β,΄Γ΄& Ανδρούσας)», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσσήνης.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 15 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από  12.000,01 € έως 20.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 €  έως 25.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 €  έως 30.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 € έως 35.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 €  έως 40.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 €.
Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 € και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 €.
Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο τέκνα, το δεύτερο τέκνο δικαιούται έκπτωση 50%.
Μειωμένα τροφεία θα καταβάλουν: Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των  με αριθ. 3  έως 7 ανωτέρω  κλιμάκων. Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30%.
Πλήρης  απαλλαγή τροφείων: Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής). Οι άπορες οικογένειες, η απορία των οποίων αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας). Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
Τα τροφεία θα καταβάλλονται για όλους τους μήνες εκτός του Αυγούστου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.