Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015 13:47

Πρόστιμο σε εργολάβο που έκανε «ατασθαλίες» με τα αδρανή υλικά

Σουληνάρι Σουληνάρι

ΕΡΓΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ-ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 
Σειρά παραβάσεων της σύμβασης, με τις οποίες προφανώς θα περιορίστηκε το κόστος του έργου και θα επωφελήθηκε οικονομικά, καταλόγισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το οδικό έργο Σουληνάρι-Κορυφάσιο, προϋπολογισμού 13,8 εκατ. ευρώ. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 15.000 ευρώ και αφορά κυρίως τα αδρανή υλικά, καθώς η επεξεργασία τους, η λήψη τους και η απόθεσή τους έγινε σε χώρους χωρίς άδεια…

Η ανάψοχος κοινοπραξία είναι η Ναούμ Σ.Θ.-Τεδρα ΑΤΕ&Α.Π. μαραγκακης-Εργα Πρασσίνου Α.Ε.
Ο φάκελος με τις παραβάσεις της κοινοπραξίας έχει διαβιβαστεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία, στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στην εισαγγελία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, επιβλήθηκε 5.000 ευρώ πρόστιμο «για τη χρήση μη νόμιμα αδειοδοτημένων δάνειοθαλάμων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου», άλλων 5.000 ευρώ «για την χρήση μη νόμιμα αδειοδοτημένων χώρων για την διάθεση πλεοναζόντων αδρανών υλικών (αποθεσιοθαλάμους)» και άλλων 5.000 ευρώ «για την λήψη ποσοτήτων αδρανών και γεωδών υλικών (…) από μη νόμιμα αδειοδοτημένα λατομεία».
Στ.Μ.