Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 17:43

Ειδικό τμήμα για παιδιά στα Επείγοντα του Νοσοκομείου

Έργο του Κώστα Λούζη (Skitsofrenis) στο παιδιατρείο Έργο του Κώστα Λούζη (Skitsofrenis) στο παιδιατρείο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ένας νέος χώρος, προσαρμοσμένος αρχιτεκτονικά και αισθητικά στην παιδική ηλικία, ολοκληρώθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Πρόκειται για το παιδιατρικό ιατρείο σε χώρο ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα ιατρεία του ΤΕΠ…

Με τη λήξη των εργασιών στο νέο ιατρείο, ο διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος σημειώνει σε ανακοίνωσή του: «Σήμερα λύνουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιά στο Νοσοκομείο μας. Χρόνια τώρα, ήμασταν υποχρεωμένοι να εξετάζουμε τις παιδικές ηλικίες προσερχόμενες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στον ίδιο και ενιαίο χώρο που βρίσκονται και τα άλλα ιατρεία, χειρουργικό και παθολογικό. Εικόνα που επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία και τη διάθεση των παιδιών. Η δημιουργία του νέου σύγχρονου και ξεχωριστού χωροταξικά Παιδιατρικού Ιατρείου έρχεται βασικά να εξυπηρετήσει αυτόν το σκοπό. Την εξέταση των παιδικών ηλικιών σε έναν χώρο άνετο, αξιοπρεπή και κατάλληλα διαμορφωμένου για τις παιδικές ηλικίες.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνεργάτες μου για τη συμβολή τους, όπως επίσης και τον συμπατριώτη μας Κωνσταντίνο Λούζη «Skitsofrenis» για την εθελοντική του προσφορά στην δημιουργία αυτής της όμορφης από καλλιτεχνικής και αισθητικής πλευράς εικόνας».