Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016 16:23

Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος και καταστήματος στην Αγίου Γεωργίου

Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος και καταστήματος στην Αγίου Γεωργίου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
Στη δημοπρασία βγαίνουν ένα διαμέρισμα και ένα κατάστημα του κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου, στην οδό Αγίου Γεωργίου 11, στην Καλαμάτα. Το διαμέρισμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για κατοικία είχε για επαγγελματική στέγη, έχει εμβαδόν 79 τ.μ. και το κατάστημα έχει εμβαδόν 72 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης είναι τα 300 ευρώ το μήνα τόσο για το διαμέρισμα όσο και για το κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές τις προσφορές τους μέχρι τις 16 Ιούνη…

Στη σχετική περίληψη της διακήρυξης σημειώνονται τα εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος της Τ.Κ. Πηγών του Δήμου Καλαμάτας (Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10.09.2013) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» ενός ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ για επαγγελματική στέγη ή κατοικία, συνολικού εμβαδού 79τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Αγ. Γεωργίου αρ. 11 στο Δήμο Καλαμάτας ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δήμου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ καθώς και ενός ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για επαγγελματική στέγη, συνολικού εμβαδού 72τ.μ., που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που αναφέρεται πιο πάνω. Το διαμέρισμα α΄ ορόφου αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικό, δύο αυτόνομα δωμάτια και στο ενδιάμεσο WC. Διαθέτει εγκαταστάσεις ύδρευσης, ηλεκτρολογικές και κλιματισμού. Υπάρχει 1 μπαλκόνι στη βόρεια πλευρά του ακινήτου και 2 στην ανατολική. Το δάπεδο είναι από κεραμικά πλακίδια και όλα τα κουφώματα (παράθυρα – μπαλκονόπορτες) είναι αλουμινίου. Εντός του κτιρίου υπάρχει ευρύχωρο και λειτουργικό ασανσέρ. Στη νότια πλευρά του οικοπέδου υπάρχει ράμπα ΑΜΕΑ για πρόσβαση και στο ισόγειο WC για ΑΜΕΑ. Το ισόγειο κατάστημα είναι για επαγγελματική στέγη, είναι γωνιακό με είσοδο επί της Αγ. Γεωργίου. Έχει δάπεδο από μάρμαρο και 2 WC.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης ορίζονται τρία (3) έτη με προοπτική ανανέωσης εφόσον συμφωνηθεί.
Ελάχιστο όριο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ανώγειου διαμερίσματος α’ ορόφου ορίζονται τα τριακόσια ευρώ (300,00€) μηνιαίως, ενώ για το ισόγειο κατάστημα ορίζονται τα τριακόσια ευρώ (300,00€) μηνιαίως. Το τέλος χαρτοσήμου ή τυχόν άλλο τέλος ή φόρος που θα το αντικαταστήσουν βαραίνουν τον μισθωτή.
Η οικονομική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία της πρότασης που περιγράφονται στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης πρέπει να κατατεθούν σε καλά κλεισμένο φάκελο, που στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ταχυδρομική Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας και θα φέρει την ένδειξη: «Κλειστή Οικονομική προσφορά για τη μίσθωση του ΙΣΟΓΕΙΟΥ καταστήματος του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ή «Κλειστή Οικονομική προσφορά για τη μίσθωση του ΑΝΩΓΕΙΟΥ Α΄ ορόφου του κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας στο ισόγειο (Αριστοδήμου 22 – Τ.Κ. 24133) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Καλαμάτας.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-6-2016, ημέρα Πέμπτη. και ώρα 2:30μ.μ.
Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχθούν σε ανοικτή συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του Κληροδοτήματος, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, στην οποία θα κληθούν να παρευρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Αριστοδήμου 22, Τηλέφωνο:2721360841».