Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 17:05

Υποτροφίες Λυκούργου Σκιά και κοινωνικά φρονήματα…

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Στην εποχή των μνημονίων και της επιτροπείας από τους δανειστές, το Εθνικό Τυπογραφείο δουλεύει νυχθημερόν προκειμένου να δημοσιεύονται οι νόμοι με τους φόρους πάνω στους φόρους και τις περικοπές πάνω στις περικοπές. Αντίθετα οι νόμοι της εποχής που ο λαός απαγορευόταν να έχει δημοκρατικά φρονήματα, δεν λένε να αλλάξουν. Και γι’ αυτό, σήμερα που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για μια υποτροφία του κληροδοτήματος Λυκούργου Σκιά, μεταξύ των στοιχείων του φακέλου για το συγκεκριμένο θέμα υπήρχε και ο αναγκαστικός νόμος του 1939, που σε άρθρο του ορίζει ότι για τη συμμετοχή κάποιου σε διαγωνισμό υποτροφιών «απαιτείται πιστοποιητικόν του Υπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας περί των Κοινωνικών φρονημάτων του διαγωνισθησομένου»!...

Πρόκειται για το άρθρο 53 του αναγκαστικού νόμου 2039/19/24, που τυπικά συνεχίζει να ισχύει! Το άρθρο 53 εντόπισε ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Οικονομική Επιτροπή, Τάσος Νιάρχος, όπως και το άρθρο 58 που λέει «Διακοπή ωσαύτως της υποτροφίας (…) επέρχεται ένεκα αποδεδειγμένης κακής διαγωγής του υποτρόφου ή παραβιάσεως των Νόμων περί προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος».
Το γιατί οι νόμοι αυτοί συνεχίζουν να ισχύουν, όταν μάλιστα οι νόμοι για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τη δημόσια περιουσία, για τις οικονομικές υποχρεώσεις των εργαζομένων αλλάζουν σχεδόν καθημερινά, ο καθένας μπορεί να το εξηγήσει όπως θέλει. Ποιος ξέρει άλλωστε, μπορεί σε λίγο καιρό αυτοί οι νόμοι να είναι πολύ χρήσιμοι για το σύστημα…
Στ.Μ.