Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 03:31

Στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας

ΜΕΛΟΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
Τη συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, με την ιδιότητα του μέλους - παρατηρητή, στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος, στην οποία ως κανονικά μέλη συμμετέχουν τα 13 μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος Χάρης Βγενής. Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος έχει ξεκινήσει από καιρό μια διαδικασία διεύρυνσης με την εγγραφή σειράς δημοτικών λιμενικών ταμείων της χώρας. Όμως τα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως μέλη-παρατηρητές δεν έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν την πολιτική της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και δεν είναι ισότιμα με τα 13 κανονικά μέλη, που έχουν τη νομική μορφή του οργανισμού και της ανώνυμης εταιρίας και όχι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου…

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος στην επιστολή της προς τη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την πρότασή της για την ένταξη του Δ.Λ.Τ.Κ στην Ένωση ως μέλος-παρατηρητής, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η Ε.ΛΙΜ.Ε., σε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου (15 Σεπτεµβρίου 2011) αποφάσισε να δώσει έµφαση στη νέα µορφή οργάνωσή της, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιµένων (EuropeanseaportsOrganization – ESPO), της οποίας είναι µέλος. Μια οργάνωση που θα επιτρέπει να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τις σύγχρονες προκλήσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Λιµενικού συστήµατος. Θεωρήσαµε αυτονόητο ότι τα ήδη υπάρχοντα µέλη της – οι 13 οργανισµοί Λιµένων που λειτουργούν ως Α.Ε. – θα µπορούσαν να αυξηθούν µε την εισαγωγή στο δίκτυο της Ε.ΛΙΜ.Ε. και των άλλων περιφερειακών αλλά εξίσου σηµαντικών λιµανιών που λειτουργούν µε διαφορετική νοµική µορφή. Ο λόγος είναι ότι µία σειρά από δράσεις για τις οποίες η Ε.ΛΙΜ.Ε. αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει (όπως η κρουαζιέρα, οι σύγχρονες µορφές λιµενικής οργάνωσης και διοίκησης κ.α.), αφορούν και άλλους Λιµενικούς Οργανισµούς της χώρας µας, πέραν των ιδρυτικών».
Στ.Μ.