Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 17:52

Υπέγραψαν ο δήμαρχος και ο ανάδοχος για την ανάπλαση στα "Ουζάκια"

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 
Υπογράφτηκε σήμερα το συμφωνητικό για την ανάπλαση στα «Ουζάκια», έργο που αναμένεται να ξεκινήσει τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες και το οποίο χρηματοδοτείται από το δάνειο των 5.300.000 ευρώ που πήρε ο Δήμος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο προγράμματος επιδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το συμφωνητικό υπέγραψαν ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας «Ολύμπιος Α.Τ.Ε.», Δημήτρης Ανδρικόπουλος. Θα γίνει ανάπλαση στο κομμάτι από την οδό Ξενοφώντος μέχρι το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και με το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση του Δήμου στον κεντρικό άξονα της πόλης…

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.925.000 ευρώ, ωστόσο ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση ύψους 60,32%, οπότε το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 770.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, θα γίνει ανάπλαση του ανατολικού και του δυτικού πεζοδρομίου της οδού Αριστομένους μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή, θα γίνει νέα χάραξη του ποδηλατόδρομου στο δυτικό πεζοδρόμιό όπως και επαναχωροθέτηση των χώρων για τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων, θα αλλάξει η διατομή της Αριστομένους ώστε να μείνει μία λωρίδα κυκλοφορίας με χώρο για στάθμευση οχημάτων, θα αλλάξει ο ηλεκτροφωτισμός, θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων, θα φυτευτούν δέντρα και φυτά, θα μπουν παγκάκια, θέσεις για τη στάθμευση ποδηλάτων κ.ά
Το έργο θα πρέπει να έχει τελειώσει σε δέκα μήνες από σήμερα, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι του 2017.
Στ.Μ.