Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2016 21:11

Ειδική προστασία στον κάμπο του Μπουρνιά με απαγόρευση της χρήσης κατοικίας επέβαλε το ΓΠΣ

Με το πράσινο χρώμα η ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Μπουρνιά για την οποία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας θέσπισε όρους ειδικής προστασίας Με το πράσινο χρώμα η ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Μπουρνιά για την οποία το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας θέσπισε όρους ειδικής προστασίας

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Την ειδική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Μπουρνιά Καλαμάτας μέχρι το Ασπρόχωμα, τη Σπερχογεία και τον Αντικάλαμο επιβάλλει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας και πιο συγκεκριμένα την κατάργηση της χρήσης της κατοικίας και την αύξηση των κατώτατων ορίων κατάτμησης και αρτιότητας στα έξι. Σκοπός είναι η διατήρηση της γης υψηλής παραγωγικότητας και η ανάσχεση της επέκτασης του αστικού συγκροτήματος της Καλαμάτας. Και αυτοί οι όροι προστασίας αποτέλεσαν αιτία εκδήλωσης έντονων διαμαρτυριών και προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Όμως οι προσφυγές τόσο του Δήμου Καλαμάτας όσο και ιδιοκτητών της περιοχής απορρίφθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο (αριθμός απόφασης όσον αφορά την προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας 1242/2016)…

Σύμφωνα με τη μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού, οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή του Μπουρνιά είναι «όλες οι γεωργικές καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες καθώς και η μελισσοκομία και βόσκηση», «οι αγροτικές αποθήκες και αποθήκες γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων μέχρι 150 τ.μ», «οι αγροτικές εγκαταστάσεις, φρέατα» και η «κατοικία».
Ωστόσο στην εγκριτική απόφαση του ΓΠΣ η χρήση της κατοικίας καταργήθηκε.
Ας δούμε όμως τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το συγκεκριμένο θέμα: «…στην περιοχή, η οποία υφίσταται έντονες πιέσεις από άλλες χρήσεις,  συνδεόμενες,  κυρίως, με την επέκταση του αστικού συγκροτήματος της Καλαμάτας, λειτουργούν νομίμως βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων, εγκαταστάσεις αναψυχής και κατοικίες. Ειδικώς, οι περιοχές της πεδιάδας του Μπουρνιά,  που εντάσσονται σε καθεστώς γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας πρέπει κατ’ αρχήν να παραμείνει αναλλοιώτος, χωρίς, πάντως, να αποκλείεται,  ανάλογα με την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του αστικού συγκροτήματος και τις κατευθύνσεις της εθνικής αγροτικής πολιτικής, να αποτελέσει υποδοχέα νέων χρήσεων, εξέλιξη που, πάντως, πρέπει να γίνει ‘’οργανωμένα και σε αυτοτελή τμήματα του χώρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά’’. Μετά από αξιολόγηση των παραμέτρων αυτών, οι μελετητές πρότειναν να επιτραπεί η ανάπτυξη όλων των μορφών γεωργικής καλλιέργειας της κτηνοτροφίας, η κατασκευή αγροτικών εγκαταστάσεων, υπό τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης, καθώς και η εισαγωγή μεταβατικών ρυθμίσεων για νομίμως υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, για τις οποίες επιτρέπεται μόνον ο εκσυγχρονισμός για λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές από το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος το οποίο, κατόπιν αντίστοιχης εισηγήσεως της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και μετά από συνεκτίμηση του στόχου περί διατηρήσεως των γαιών υψηλής παραγωγικότητας της περιοχής, της ανάγκης λειτουργίας μεσαίου και μικρού μεγέθους έργων αγροτικής εξυπηρετήσεως (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά κ.ά) και της άμεσης γειτνιάσεως της περιοχής με τους αστικούς ιστούς της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, πρότεινε την απαγόρευση της χρήσεως της κατοικίας και την αύξηση του κατώτατου ορίου κατατμήσεως και αρτιότητας. Οι τελευταίες αυτές ρυθμίσεις περιελήφθησαν,  τελικώς, στο άρθρο 3 του προσβαλλόμενου γενικού πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο,  στο πλαίσιο της οργάνωσης των χρήσεων γης και των όρων περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών του εξωαστικού χώρου,  ενέταξε τις περιοχές του Κάμπου και του Μπουρνιά στις περιοχές ειδικής προστασίας, κατηγορία στην οποία εντάχθηκαν όλες οι εκτός ορίων οικισμού περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, ‘’στις οποίες οι περιορισμοί χρήσεων και όρων δομήσεως είναι δεσμευτικοί και, επομένως, έχουν τον χαρακτήρα απόλυτης ή σχετικής προστασίας’’».
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΝΙΑ
Ωστόσο, για την παραλία του Μπουρνιά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις και χαρακτηρίζει την περιοχή ως περιοχή τουρισμού και αναψυχής που «προορίζεται να υποδεχτεί την προβλεπόμενη εκτός πόλεως οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα και συναφείς εγκαταστάσεις αναψυχής. Στην περιοχή αυτή λοιπόν επιτρέπεται η κατοικία,  ενώ κατώτατο όριο κατατμήσεως και αρτιότητας ορίζονται τα τέσσερα στρέμματα».
Στ.Μ.