Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016 12:54

Δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία με τα στελέχη του Γραφείου Υποψηφιότητας Κ:21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Ο Δήμος Καλαμάτας τελικά δεν πρόκειται να προσλάβει κόσμο ή να ανανεώσει τη συνεργασία του με τα στελέχη του Γραφείου Υποψηφιότητας Κ:21 για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Καλαμάτας. Σε ό,τι αφορά το planb, το σχέδιο για την υλοποίηση του σχεδιασμού πολιτιστικής ανάπτυξης της Καλαμάτας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Ωστόσο, σε προηγούμενη ανακοίνωση, είχε ανακοινώσει ότι ο δήμαρχος είχε συνάντηση με στελέχη του Γραφείου Υποψηφιότητας και «αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αξιοποίηση της συγκεκριμένης εμπειρίας και η υλοποίηση του δεύτερου πλάνου δράσεων»…

Στη νέα ανακοίνωση της δημοτικής αρχής σημειώνεται ειδικότερα:
«Σχετικά με δημοσιεύματα για το PlanB+ για τον πολιτισμό, το κόστος και τις ενδεχόμενες προσλήψεις και προς άρση κάθε παρεξήγησης, ο Δήμαρχος δήλωσε, σήμερα Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, τα εξής:
1. Οτιδήποτε αφορά σε προγραμματισμό για πολιτιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου Β+ του Kalamata21, θα αποφασισθεί στα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις») με την προβλεπόμενη διαδικασία και με επιδίωξη τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.
2. H Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πρόσληψη (άμεση ή έμμεση) προσωπικού και σε αύξηση του πολιτιστικού τέλους (αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, θα το καταργήσει). Η μόνη πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί - πάντοτε με τις νόμιμες διαδικασίες - είναι αυτή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή για το Μέγαρο Χορού.
3. Η πρόταση PlanB + του Kalamata21 είναι οπωσδήποτε θετική και συνδεδεμένη με το φάκελο υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. O βαθμός υλοποίησης της, όμως, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανάληψη του οικονομικού βάρους, είναι υπόθεση δυνατοτήτων προϋπολογισμού και αποφάσεων συλλογικών οργάνων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα υπάρξει ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων».