Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 15:37

Η Γιώτα Κοζομπόλη πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα

Η Γιώτα Κοζομπόλη πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα

ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα εξελέγη η βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Κοζομπόλη. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του πολιτικού της γραφείου, τα κυρίαρχα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή είναι η μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού κώδικα και η επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία…

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής: «Πρόεδρος εξελέγη η βουλ. Ν. Μεσσηνίας, Παναγιώτα Κοζομπόλη, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα, για τη Β΄ Σύνοδο της ΙΖ΄ Περιόδου - Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος (σύμφωνα με το Άρθρο 43Α, παρ. 2, περίπτωση θ΄ του Κανονισμού της Βουλής) έχει ως  γενικό αντικείμενο τη μελέτη, παρακολούθηση, αξιολόγηση της κατάστασης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, την κατάθεση προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και εν γένει τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα σωφρονιστικής πολιτικής. Αυτή την περίοδο τα κυρίαρχα θέματα είναι η προώθηση της μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού κώδικα και η μελέτη και αξιολόγηση των μεθόδων επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία».