Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 17:31

Δεν άλλαξε τους διευθυντές του Δήμου ο δήμαρχος Καλαμάτας

Παλιότερη φωτογραφία με διευθυντές του Δήμου, συμβούλους του δημάρχου και στελέχη της δημοτικής αρχής Παλιότερη φωτογραφία με διευθυντές του Δήμου, συμβούλους του δημάρχου και στελέχη της δημοτικής αρχής

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Δεν άλλαξε κάτι στο Δήμο Καλαμάτας όσον αφορά τα στελέχη που διευθύνουν τις Υπηρεσίες του, παρότι άλλαξε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, τοποθέτησε χθες τους διευθυντές στις δέκα- από έντεκα που ήταν στον προηγούμενο Οργανισμό- Διευθύνσεις του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τους διευθυντές ο δήμαρχος δεν έκανε καμία αλλαγή, κράτησε δηλαδή τα διευθυντικά στελέχη στις ίδιες Υπηρεσίες που υπηρετούσαν και κατά τον προηγούμενο Οργανισμό. Με ενδιαφέρον ωστόσο αναμένεται η απόφασή του για την τοποθέτηση των Τμηματαρχών, που αναμένεται ότι θα δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ορισμένα Τμήματα έχουν συγχωνευθεί και υπάρχουν ερωτηματικά για τα κριτήρια με τα οποία έγιναν αυτές οι συγχωνεύσεις και με τα οποία προσδιορίστηκαν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Τμηματάρχες…

Σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή απόφαση του δημάρχου, διευθυντής Διοικητικών τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Γαρατζιώτης (στη θέση της Σούλας Ιντζέ που έχει συνταξιοδοτηθεί. Ο Παναγιώτης Γαρατζιώτης ήταν διευθυντής Παιδείας, όμως η συγκεκριμένη Διεύθυνση έχει καταργηθεί στο νέο Οργανισμό και έχει δημιουργηθεί Τμήμα Παιδείας στη Διεύθυνση Διοικητικών). Διευθύντρια Οικονομικών τοποθετήθηκε εκ νέου η Γεωργία Ηλιοπούλου-Μπασιαδάκη. Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων τοποθετήθηκε εκ νέου η Κατερίνα Βαρβουτσή. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε εκ νέου ο Βασίλης Τζαμουράνης. Διευθύντρια Πολεοδομίας τοποθετήθηκε εκ νέου η Παναγιώτα Κουράκλη. Διευθυντής Πρόνοιας τοποθετήθηκε εκ νέου ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε εκ νέου ο Γιάννης Λιοντήρης. Διευθυντής Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων τοποθετήθηκε εκ νέου ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Διευθύντρια ΚΕΠ τοποθετήθηκε εκ νέου η Σταυρούλα Αγρίου. 
Η επιλογή των διευθυντών έχει γίνει από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ενώ, τέλος, αναπληρωτής διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε από το δήμαρχο ο Γιώργος Πετρόπουλος.
Στ.Μ.