Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 17:47

Φτιάχνεται ο σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών, τις νόμιμες άδειες ζητάει ο Μ. Αντωνόπουλος

Φτιάχνεται ο σταθμός μεταφόρτωσης σκουπιδιών, τις νόμιμες άδειες ζητάει ο Μ. Αντωνόπουλος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΔΟΝΤΑ 
Ξεκίνησαν από το Δήμο Καλαμάτας τα έργα για την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης σκουπιδιών στην καρδιά του Περιβαλλοντικού Πάρκου του Νέδοντα (!), ωστόσο ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών», Μιχάλης Αντωνόπουλος, υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με το νόμο, τα έργα δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν δεν προηγηθεί η οριοθέτηση ρέματος α' τάξης που εκβάλλει κάθετα στο Νέδοντα και δεν εκδοθούν ειδικές άδειες…

ANTONOPOULOS-MIXALHS-24-11-16.jpg«Αιτούμεθα όπως μας ενημερώσετε αν απαιτούνται (…) αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις υπηρεσιών για την ασφαλή και σύννομη λειτουργία του έργου, δεδομένου ότι κατασκευάζεται σε κοίτη μεγάλου υδατορέματος, σε περιοχή Natura και ζώνη προστασίας και σε περιοχή με υδρευτικές υδροληψίες που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας του έργου σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής και το σχετικό ΦΕΚ», σημειώνει ο Μιχάλης Αντωνόπουλος σε αίτησή τους προς το Δήμο Καλαμάτας.

Ειδικότερα επισημαίνει: «Ο νόμος 4258/14-4-2014 (ΦΕΚ 94/Β/2014) <<Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα>> δίνει σαφείς οδηγίες για την αναγκαστική οριοθέτηση του ρέματος εντός της κοίτης του οποίου κατασκευάζεται ο σταθμός μεταφόρτωσης. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο <<Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορεύματος εμπίπτει εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές NATURA 2000, ο Φάκελος Οριοθέτησης διαβιβάζεται για γνωμοδότηση και στην αρμόδια για την προστασία της φύσης Υπηρεσία, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής». Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος συνεχίζεται τονίζοντας ότι «το ίδιο ισχύει και με τις λεκάνες απορροής λεκανών Υ.Α. οικ.391/13 (ΦΕΚ 1004/Β/24 Απριλίου 2013, σελίδα 17058) που ορίζουν σαφώς ότι δεν είναι συμβατές οι χρήσεις για σταθμούς μεταφόρτωσης εντός ζώνης».

Κλείνοντας το κείμενο με το αίτημά του ο Μιχάλης Αντωνόπουλος σημειώνει: «Σας καλούμε να εξετάσετε τα παραπάνω, να εκπονήσετε, εφόσον απαιτούνται, σχετικές μελέτες και να αποφανθείτε δια των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου και της πολεοδομίας κατά πόσο μπορεί να κατασκευασθεί και το έργο και να λειτουργήσει η δραστηριότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ορθή αντιμετώπιση του θέματος, γιατί οι κίνδυνοι που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο θέμα είναι υπαρκτοί».
Στ.Μ.