Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 19:29

Παράνομο έργο της ΔΕΥΑΚ

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
Έγινε και αυτό στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας: Μελέτησε και δημοπράτησε έργο το οποίο δεν της επιτρέπεται από τη νομοθεσία ούτε να μελετήσει ούτε να δημοπρατήσει και κατασκευάσει. Η απόφαση για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου, που αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων στην Καλαμάτα, ακυρώθηκε ως μη νόμιμη από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Νικόλαο Παπαθεοδώρου, με την απόφαση του με αριθμό πρωτοκόλλου 1426 και ημερομηνία 31.01.2018…

Ειδικότερα, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης ακύρωσε ως μη νόμιμη την απόφαση σημειώνοντας ότι στις αρμοδιότητες που ασκούνται από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης «δεν προβλέπεται σε αυτές ο καθαρισμός ρεμάτων, συνεπώς η αριθ. 198/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας λήφθηκε κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, συνεπώς δεν είναι νόμιμη».

Στην ίδια απόφαση ο συντονιστής παραθέτει τις διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ΔΕΥΑ είναι αρμόδιες για την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση, ενώ μπορεί να διευρυνθεί το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους στη συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, στα δίκτυα τηλεθέρμανσης, στα δίκτυα φυσικού αερίου και στην εμφιάλωση και εμπορία νερού.

Ο προϋπολογισμός του έργου που ακυρώθηκε ήταν μικρός, ωστόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ έχει εκτεθεί σοβαρά αφού εμφανίζεται να μην γνωρίζει τις αρμοδιότητες που της έχει παραχωρήσει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 19.500 ευρώ και ανάδοχοι είχαν επιλεγεί διαφορετικοί ιδιοκτήτες μηχανήματων καθαρισμού.

Μαζί με τη ΔΕΥΑΚ έχει εκτεθεί και ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος μετά τις τεράστιες καταστροφές και τους θανάτους από την πλημμύρα του Σεπτέμβρη του 2016 θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί πιο σοβαρά με τα θέματα των παρεμβάσεων στα ρέματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έργο του Δήμου έχει σταματήσει ως παράνομο στο ρέμα των Αγίων Θεοδώρων στη Θουρία, επίσης με απόφαση της Αποκεντρωμένης, όπως επίσης αναμένεται η επιβολή κυρώσεων για έργα που επίσης έγιναν παράνομα από τη ΔΕΥΑΚ στον Καραμπογιά…
Στ.Μ.