Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 09:51

Το πυρηνελαιουργείο μας δεν δημιουργεί αλλά λύνει προβλήματα, υποστηρίζει ο Αθ. Μαργέλης

“ΜΗ ΜΑΣ ΒΑΖΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΔΡΟ” 
Το πυρηνελαιουργείο της οικογένειας Μαργέλη ποτέ δε έχει υπερβεί τα θεσμοθετημένα νόμιμα όρια εκπομπής. Το τελευταίο διάστημα προέβη σε επένδυση μεγάλου κεφαλαίου και πέτυχε να μειώσει στο ελάχιστο την οσμηρή έκλυση. Φέτος ολοκλήρωσε πρώτη την παραγωγική της δραστηριότητα. Αυτά υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρία του πυρηνελαιουργείου, την οποία υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος, Αθανάσιος Μαργέλης. Τονίζει δε ότι όποιος ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό θα πρέπει να το αποδείξει διαφορετικά διαπράττει συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Αθανάσιος Μαργέλης εξέδωσε την ανακοίνωση με αφορμή ερώτηση για το ζήτημα των πυρηλαιουργείων, της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με επικεφαλής τον Νίκο Πατσαρίνο, η οποία αναμένεται να συζητηθεί σήμερα Δευτέρα. Καλεί δε τους πολιτικούς και τις υπηρεσίες να μην “τσουβαλιάζουν” το πυρηνελαιουργείο Μαργέλη με τους δημιουργούς προβλημάτων αλλά να το κατατάσσουν στις εταιρίες που λύνουν προβλήματα, διαφορετικά απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση…

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του διευθύνοντα συμβούλου Αθανάσιου Μαργέλη έχει ως εξής:

“Στην Περιφέρεια σήμερα συζητείται εκ νέου το θέμα των Πυρηνελαιουργείων μετά από επιθυμία της παράταξης του κύριου Πατσαρίνου. Εξ αφορμής της συγκεκριμένης συζήτησης η Μεσσηνιακή ΑΒΒΕ οφείλει να ξεκαθαρίσει τα εξής  :

  1.       η εταιρεία μας ουδέποτε μετρήθηκε και βρέθηκε να υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα νόμιμα όρια εκπομπής. Ως νόμιμα όρια εκπομπής νοούνται συγκεκριμένες ουσίες και συγκεκριμένες συγκεντρώσεις των εν λόγω ουσιών που προβλέπονται από τον νόμο. Όποιος έχει στοιχεία που διαψεύδουν την παραπάνω δήλωση ας τα δημοσιεύσει ειδάλλως ας αναλάβει τις ευθύνες του νόμου περί συκοφαντικής δυσφήμισης.
  2.       επειδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει σίγουρα εκτεταμένη χρήση και διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων της μελέτης του Δημόκριτου, η οποία διαστρέβλωση έχει επανειλημμένως συντελεστεί από τον τύπο και από συγκεκριμένα αυτοδιοικητικά πρόσωπα, οφείλουν να ξεκαθαριστούν τα παρακάτω: η μελέτη του Δημόκριτου αφορά την ποιότητα του αέρα και όχι τα απαέρια των Πυρηνελαιουργείων. Οι μετρήσεις επομένως του Δημόκριτου καθόλου δεν αποδεικνύουν, όπως άλλωστε ξεκάθαρα αναφέρεται και στην μελέτη, ότι η κατά περιόδους υποβαθμισμένη ποιότητα του αέρα οφείλεται στην λειτουργία των Πυρηνελαιουργείων. Αντιθέτως ,μη αδειοδοτημένες χωματερές δήμων, παράνομες καύσεις υπολειμμάτων αγρών και ακατάλληλων υλικών σε τζάκια, ληγμένοι καταλύτες οχημάτων κλπ ουδέποτε απασχολούν τις υπηρεσίες και τους πολιτικούς τους προϊστάμενους για το πόσο επιβαρύνουν τον αέρα που αναπνέουμε. Με την ανοχή δε των υπηρεσιών και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας η Περιφέρεια μας υποχρέωσε να μετρηθούμε πέρυσι, από ιδιωτική εταιρία χωρίς την παρουσία αρμόδιων προς τούτο επιθεωρητών περιβάλλοντος και μας επεβλήθη παρανόμως πρόστιμο χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση ,για το οποίο έχουμε ενημερώσει την εισαγγελία και ήδη τρέχει η διαδικασία.
  3.          Όποιος επομένως χρησιμοποιεί την μελέτη του Δημόκριτου παραποιώντας τα αποτελέσματα ας αναλάβει τις ευθύνες του νόμου περί συκοφαντικής δυσφήμισης.
  4.       η λειτουργία των Πυρηνελαιουργείων συνδέεται ενίοτε με οσμηρές εκλύσεις κατά τόπους δε ιδιαίτερα  αισθητές .Η οσμή, κατά τον νόμο, δεν συνιστά ρύπανση. Άλλωστε αυτό είναι και το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας της ελαιοσυγκομιδής. Εντούτοις η Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ πέτυχε φέτος, δεσμευμένη στο όραμά της περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να υλοποιήσει σημαντική επένδυση ώστε να επιτύχει ελάχιστες οσμηρές εκλύσεις  ολοκληρώνοντας πρώτη από όλα τα Πυρηνελαιουργεία την παραγωγική της λειτουργία. Επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και δίνοντας έτσι οριστική λύση στην αποδοχή και επεξεργασία του ελαιοπυρήνα των ελαιοτριβείων παρέχοντας δε σε αυτά και στους εκατοντάδες πελάτες της βιομάζα ελιάς και πυρηνόξυλο για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών με οικολογικό τρόπο. Συνεπώς τα περί οσμηρής όχλησης, που είναι υπαρκτή αλλά και νόμιμη, δεν μας αφορούν σαν εταιρεία. Όποιος με κάθε μέσο διαδίδει τα αντίθετα ας αναλάβει τις ευθύνες του νόμου περί συκοφαντικής δυσφήμισης.
  5.       η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η Μεσσηνιακή ΑΒΕΕ λειτουργούσε και λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της βιομηχανικής λειτουργίας είναι ότι, όπως προαναφέρθηκε, ουδέποτε βρέθηκε να έχει υπερβεί τα όρια εκπομπής κανενός θεσμοθετημένου δείκτη από την μια και από την άλλη ότι κατάφερε να ολοκληρώσει την παραγωγική της λειτουργία φέτος με ελάχιστο οσμηρό αποτέλεσμα. Η συνεχιζόμενη, λοιπόν, συμπερίληψή μας στο κάδρο των δημιουργών του προβλήματος και όχι στο κάδρο των εταιρειών που αποδεδειγμένα δίνουν λύση στο πρόβλημα συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση και θα έχει τις συνέπειες του νόμου.

       Για την Εταιρεία

        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ

        Διευθύνων Σύμβουλος”