Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 09:52

Παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2022 η ανάπτυξη και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου

Παρατάθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα,  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος “Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας», με κόστος 238.080 ευρώ…

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απρίλη του 2021 και με την παράταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2022. 

Οι άξονες του έργου που θα υλοποιηθεί είναι: 

-Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις: 1) Αξιοποίηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος / ΟΠΣ του Επιμελητηρίου. 2) Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (Portal) του Επιμελητηρίου. 3) Δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου μηχανισμού Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων. 4) Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε ένα σημείο (One Stop Shop). 5) Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. 6) Αναπτυξιακό Ψηφιακό Αποθετήριο και Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data). 7) Υποδομή Disaster Recovery του συστήματος εσωτερικής μηχανογράφησης. 8) Αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών.

-Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο Περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις: 1) Σύγχρονος Επιχειρηματικός Οδηγός. 2) Αναζήτηση Επιχειρήσεων και Γεωγραφική Απεικόνιση. 3) Επιχειρηματική και Κοινωνική Δικτύωση. 4) Online δημιουργία ψηφιακής μπροσούρας. 5) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας των Επιχειρήσεων (Business Collaboration Hub). 6) Εφαρμογή Προβολής και ταυτοποίησης ΠΟΠ προϊόντων και προμηθευτών. 7) Αναβάθμιση  Ηλεκτρονικού Τουριστικού Οδηγού Επιμελητηρίου. 

-Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας. Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με εξωστρέφεια μέσα από το νέο portal του Επιμελητηρίου που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την εξέλιξη των Επιχειρήσεων και της οικονομίας της περιοχής αλλά και πανελλαδικά.

-Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών. Μέρος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία από το Επιμελητήριο ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα γίνει ο καθημερινός Ηλεκτρονικός Σύμβουλος των επιχειρήσεων του Νομού. Ένα μοναδικό σημείο (single contact point) από το οποίο ο επιχειρηματίας θα ενημερώνεται και θα εξυπηρετείται.