Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 01:23

Δεν μειώνονται τα δημοτικά τέλη το 2022, λέει η εισήγηση στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 
Παρά την ακρίβεια και την οικονομική κρίση που συνεπάγεται η υγειονομική κρίση, δεν προβλέπεται ουσιαστική μείωση στα δημοτικά τέλη της Καλαμάτας παρά σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για τα δημοτικά τέλη του 2022 αναμένεται να αποφασίσει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις εφτά…

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο της πρώην Νομαρχίας “Αλέξανδρος Κουμουνδούρος”, ενώ οι σύμβουλοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά.

Μερικά από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

- Καθορισμός δημοτικών τελών 2022. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

- Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2022, Δήμου Καλαμάτας και Νομικών του Προσώπων. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

- Επί Πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας που αφορά σε διαγραφές,  μετακινήσεις και εγγραφές παιδιών –  βρεφών  για το σχολ. έτος 2021-2022.  (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

- Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Εισηγητής: κ. Σκοπετέας Αναστάσιος)

- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο Διεθνές Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” για το έτος 2022. (Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

- Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταλλικών τμημάτων τους και ορισμός μελών Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)