Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 20:51

Άμισθοι αντιδήμαρχοι οι Π. Γιαννόπουλος και Δ. Βεργόπουλος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Δημήτρης Βεργόπουλος Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Δημήτρης Βεργόπουλος

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ3

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
Δεν θα αμείβονται ως αντιδήμαρχοι Καλαμάτας ο χειρουργός Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Βεργόπουλος. Αυτό σημειώνεται σε απόφαση του…

ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
Δεν θα αμείβονται ως αντιδήμαρχοι Καλαμάτας ο χειρουργός Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Βεργόπουλος. Αυτό σημειώνεται σε απόφαση του…

…δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος όρισε και ως αναπληρωτή του, για το διάστημα μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2015, τον αντιδήμαρχο Ανδρέα Καραγιάννη.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο, οι τέσσερις αντιδήμαρχοι δικαιούνται αμοιβής στο Δήμο Καλαμάτας. Ο δήμαρχος έχει ορίσει έξι, άρα οι δύο δεν θα αμείβονται και ο δήμαρχος αποφάσισε αυτοί οι δύο να είναι ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και ο Δημήτρης Βεργόπουλος.
Πάντως, κατά την προηγούμενη διετία, ο δήμαρχος ανά τέσσερις μήνες άλλαζε την απόφασή του για τους μη αμειβόμενους αντιδήμαρχους ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες. Με το σύστημα του κύκλου όλοι οι αντιδήμαρχοι έκαναν από ένα τετράμηνο χωρίς αμοιβή και όλο το υπόλοιπο διάστημα πληρώνονταν κανονικά.
Στ.Μ.