Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 16:18

Τα μέλη της παράταξης Μάκαρη μοιράστηκαν δουλειά για αντιπολίτευση

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Δουλειά μοιράστηκαν τα μέλη του συνδυασμού του Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Οι κύριες ενότητες της δουλειάς που θα γίνεται αφορούν στην…

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Δουλειά μοιράστηκαν τα μέλη του συνδυασμού του Μανώλη Μάκαρη, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Οι κύριες ενότητες της δουλειάς που θα γίνεται αφορούν στην…

…παρακολούθηση των πράξεων της δημοτικής αρχής και τη σχετική ενημέρωση των πολιτών, στην κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της τοπικής οικονομίας ανεξάρτητα από την ατζέντα της πλειοψηφίας, και στην έμφαση στα ζητήματα της περιφέρειας του Δήμου.
Τα μέλη του συνδυασμού του Μανώλη Μάκαρη είχαν συνέλευση στο «Τριλογία», στην παραλία της Καλαμάτας, όπου, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, «Αντικείμενο ήταν η οργάνωση και η διαρκής λειτουργία του συνδυασμού, η συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας, καθώς και μια πρώτη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι τοποθετήσεις των ομιλητών συνέκλιναν στο ότι ο συνδυασμός θα πρέπει να εστιάσει αφ' ενός στη διαρκή παρακολούθηση και την εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων και των ενεργειών της πλειοψηφίας-καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών γι' αυτές- και αφ' ετέρου στην κατάθεση συγκεκριμένων, τεκμηριωμένων προτάσεων - με έμφαση σε θέματα ποιότητας ζωής και τοπικής οικονομίας- με βάση τις δικές του προγραμματικές θέσεις και ανεξάρτητα από την ατζέντα της πλειοψηφίας.
Τονίστηκε επίσης ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση όλων των συνδυασμών για περισσότερη έμφαση στα προβλήματα της περιφέρειας του Δήμου, και ότι θα πρέπει  τα τοπικά συμβούλια να κληθούν να αναδείξουν -με την συμμετοχή των κατοίκων- τις άμεσες προτεραιότητες των περιοχών τους.
Τέλος επισημάνθηκε η -για την ώρα- ελλιπής ενημέρωση από πλευράς Δημοτικής αρχής προς την μειοψηφία, αφού, την Δευτέρα, για παράδειγμα, υπάρχει Δημοτικό συμβούλιο και η λίστα με τα 27  θέματα προς συζήτηση δόθηκε μόλις χθες στις δημοτικές παρατάξεις. Επιπλέον αρκετά από τα θέματα που θα συζητηθούν αναφέρονται υπό μορφή τίτλων χωρίς την αντίστοιχη εισήγηση. Ο συνδυασμός μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και των αντίστοιχων επιτροπών».