Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Προτεραιότητα η αποκάλυψη της οχύρωσης στο κάστρο της Καλαμάτας

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
Η κατεδάφιση του παλιού ελαιοτριβείου Σπυρίδη, στην είσοδο του Κάστρου της Καλαμάτας, ώστε να αποκαλυφθεί η οχύρωσή του, αποτελεί προτεραιότητα για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τονίζει η ίδια. Απαντάει επίσης, εμμέσως, σε πρόσφατο κείμενο του Δήμου, που υποστήριζε ότι η γραφειοκρατία του κράτους είχε βάλει στο τέλμα για χρόνια αυτό το έργο…

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
Η κατεδάφιση του παλιού ελαιοτριβείου Σπυρίδη, στην είσοδο του Κάστρου της Καλαμάτας, ώστε να αποκαλυφθεί η οχύρωσή του, αποτελεί προτεραιότητα για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τονίζει η ίδια. Απαντάει επίσης, εμμέσως, σε πρόσφατο κείμενο του Δήμου, που υποστήριζε ότι η γραφειοκρατία του κράτους είχε βάλει στο τέλμα για χρόνια αυτό το έργο…

 

Γράφει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: «Μετά την παρέλευση αρκετών ετών και τις συνεχείς προσπάθειες της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας), ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου η διαδικασία της απευθείας εξαγοράς του ελαιοτριβείου Νικολάου Σπυρίδη στην οδό Βιλλεαρδουίνου 39 από το ελληνικό δημόσιο. Η απόκτηση του εν λόγω ακινήτου υπήρξε πάγιο αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων, καθώς αυτό βρίσκεται σε επαφή με τη νότια πλευρά των τειχών του κάστρου της Καλαμάτας και πλησίον της εισόδου αυτού. Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόκτησή του πρόκειται να αλλάξουν άρδην την εικόνα του κάστρου, καθώς προτεραιότητα της Εφορείας αποτελεί πλέον η κατεδάφισή του προκειμένου να αποκαλυφθεί το τείχος αυτής της πλευράς σε μεγαλύτερη έκταση και να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο το εξέχον μνημείο της Καλαμάτας».