Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 16:30

Και τυπικά ο Π. Κουτσογιαννόπουλος ειδικός σύμβουλος

Ο δήμαρχος Καλαμάτας με τον Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλο Ο δήμαρχος Καλαμάτας με τον Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλο

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Στην πραγματικότητα ο Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος δεν έφυγε ποτέ από το Δήμο Καλαμάτας. Μπορεί να πήρε σύνταξη πέρσι το καλοκαίρι, ωστόσο συνέχισε την παρέχει τις υπηρεσίες του, ενώ ήρθε και η τυπική απόφαση για την πρόσληψή του ως ειδικού συμβούλου του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα…

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Στην πραγματικότητα ο Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος δεν έφυγε ποτέ από το Δήμο Καλαμάτας. Μπορεί να πήρε σύνταξη πέρσι το καλοκαίρι, ωστόσο συνέχισε την παρέχει τις υπηρεσίες του, ενώ ήρθε και η τυπική απόφαση για την πρόσληψή του ως ειδικού συμβούλου του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα…

Όλους αυτούς τους μήνες ο Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος εργαζόταν αφιλοκερδώς, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες ώστε να μπορεί να πληρώνεται ως ειδικός σύμβουλος.
Σε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας σημειώνονται σχετικά τα εξής: «Με απόφαση του Δημάρχου, προσελήφθη ο Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος, πολιτικός μηχανικός, ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου, προκειμένου να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σε θέματα που αφορούν σε μηχανισμούς χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών, υλοποίηση προγραμμάτων με τη στήριξη της Ε.Ε., συμμετοχή σε ομάδες και δίκτυα διαδημοτικής, εθνικής και διακρατικής συνεργασίας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Ο κ. Κουτσογιαννόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς διετέλεσε - προ της συνταξιοδοτήσεώς του - Διευθυντής στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, υπήρξε για μία τετραετία Γενικός Γραμματέας του Δήμου και είχε διεκπεραιώσει επιτυχώς ειδικά καθήκοντα που του ανέθεταν οι Δημοτικές Αρχές».