Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 11:54

Λίγα τα λεφτά του ΕΣΠΑ για τα έργα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Έλενα Πέγκα και ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21, Έκτωρ Τσατσούλης Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Έλενα Πέγκα και ο εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας KALAMATA:21, Έκτωρ Τσατσούλης

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 
Χρηματοδοτικά εργαλεία που μέχρι τώρα είναι άγνωστα στην Ελλάδα αλλά διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το Γραφείο Υποψηφιότητας για τα έργα που θα χρειαστεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Μια πρώτη ενημέρωση έγινε χθες από τον Έκτορα Τσατσούλη…

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ 
Χρηματοδοτικά εργαλεία που μέχρι τώρα είναι άγνωστα στην Ελλάδα αλλά διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το Γραφείο Υποψηφιότητας για τα έργα που θα χρειαστεί η Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Μια πρώτη ενημέρωση έγινε χθες από τον Έκτορα Τσατσούλη…

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις ο Έκτωρ Τσατσούλης, εκτελεστικός διευθυντής του Γραφείου Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το 2021, ενημέρωσε ότι ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ δεν επιτρέπει τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για τα έργα που θα χρειαστεί να γίνουν εφόσον η πόλη κερδίσει τον τίτλο.
Τόνισε όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τουλάχιστον δέκα προγράμματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα προγράμματα αυτά είναι άγνωστα στην Ελλάδα.
Προκειμένου λοιπόν η Καλαμάτα να ξεκλειδώσει αυτά τα προγράμματα, το Γραφείο Υποψηφιότητας διοργανώνει σχετική ενημερωτική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα του Μάη.
Επιπλέον ο Έκτωρ Τσατσούλης τόνισε ότι θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση μεγάλων ποσών για τα έργα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από μεγάλες εταιρίες. Όπως άφησε να εννοηθεί, υπάρχουν εταιρίες πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την Πολιτιστική Πρωτεύουσα που θα επιλεγεί, μόνο που μέχρι να γίνει η επιλογή οι εταιρίες αυτές αποφεύγουν να δεσμευτούν στις υποψήφιες πόλεις, κρατώντας ουδέτερη στάση στο μεταξύ τους συναγωνισμό.
Επίσης, με εισήγηση του Έκτορα Τσατσούλη τροποποιήθηκαν οι όροι για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του Γραφείου Υποψηφιότητας της συλλογής χορηγιών για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας της Καλαμάτας. Σύμφωνα με τους αρχικούς όρους, ο εξωτερικός συνεργάτης θα έπαιρνε ποσοστό 10% από τις χορηγίες που θα έφερνε. Με τους τροποποιημένους όρους, το ποσοστό αυξάνεται στο 15% για άθροισμα χορηγιών μέχρι 100.000 ευρώ, σε 18% για άθροισμα χορηγιών μέχρι 200.000 ευρώ και σε 20% από 200.000 ευρώ και πάνω. Στο ποσοστό αυτό, τόνισε ο Έκτωρ Τατσούλης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα βάρη, όπως ΦΠΑ και διάφορες άλλες εισφορές. Η επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη για τη συλλογή των χορηγιών δεν έχει γίνει ακόμη.
Η εισήγηση του εκτελεστικού διευθυντή πέρασε με κατά πλειοψηφία απόφαση από το Δ.Σ. της Φάρις.
Στ.Μ.