Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 22:15

"Τα σπάει" ο Δήμος Καλαμάτας στην επικοινωνία...

"Τα σπάει" ο Δήμος Καλαμάτας στην επικοινωνία...

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 
Τέταρτος πανελλαδικά, αφήνοντας πίσω διεθνώς γνωστούς και μεγάλους οργανισμούς, όπως το Ελληνικό Φεστιβάλ, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τον Δήμο Αθηναίων, είναι ο Δήμος Καλαμάτας όσον αφορά την αξιοποίηση των social media όπως το facebook, το twitter και το youtube

Αυτό προκύπτει από την εργασία που έκανε ο σπουδαστήςτ ης εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκησης, Κωνσταντίνος Βρεττός, με θέμα «Μελέτη και αποτίμηση της ψηφιακής παρουσίας ελληνικών φορέων δημόσιας διοίκησης και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media)», με επιβλέποντα τον Δημήτριο Γκούσκο.
Σύμφωνα με τη σχετική εργασία, η οποία παρουσιάστηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, μπροστά από το Δήμο Καλαμάτας είναι η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η Εθνική Λυρική Σκηνή και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ενώ πίσω  από το Δήμο ακολουθούν 182 φορείς. .
Σύμφωνα με το Δήμο, η μελέτη «εστιάζει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ που σχετίζονται – άμεσα ή έμμεσα – με τον τουριστικό κλάδο και επιχειρεί να αξιολογήσει την παρουσία τους σε τρία δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, το Twitter και το Youtube. Η ανάλυση της παρουσίας τους γίνεται σε τρία επίπεδα: (1) ζωτικότητας, (2) βαθμού «συμπλοκής» (engagement) των χρηστών και (3) «ακολουθησιμότητας» (followership). Την ποσοτική ανάλυση ακολουθεί ποιοτική ανάλυση με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων στις «καλές πρακτικές» που προκύπτουν από σχετική συγκριτική αξιολόγηση (relative benchmarking). Στο τέλος, παρέχεται μια συνοπτική εργαλειοθήκη, η οποία μπορεί να υποβοηθήσει τη διαχείριση λογαριασμών σε κοινωνικά δίκτυα από στελέχη ενός δημόσιου Φορέα, όχι μόνο στην περίπτωση του τουριστικού κλάδου».