Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2015 17:12

Αθώο για όλα το πυρηνελαιουργείο που "έπνιξε" το Μελιγαλά με ζουμιά ελαιοπυρήνα!…

Φωτογραφία από τη τομή στο έδαφος, η οποία αποκάλυψε το έργο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοπυρήνα σε γειτονικές από το πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίες Φωτογραφία από τη τομή στο έδαφος, η οποία αποκάλυψε το έργο διάθεσης των υγρών αποβλήτων του ελαιοπυρήνα σε γειτονικές από το πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίες

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΑΡΤΗ 
Το κράτος πρώτα «άδειασε» την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, ακυρώνοντας απόφασή της για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στην Βιομηχανική Περιοχή του Μελιγαλά, το οποίο είχε «πνίξει» γειτονικές, ξένες, ιδιοκτησίες με ζουμιά από διφασικό ελαιοπυρήνα, προκαλώντας βλάβη και στο περιβάλλον, καθώς και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τώρα, το κράτος «άδειασε» και την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας, ακυρώνοντας απόφασή της που έκρινε ως αυθαίρετη τη δεξαμενή του πυρηνελαιουργείου, από την οποία διοχετεύονταν τα ζουμιά του ελαιοπυρήνα στις ξένες ιδιοκτησίες…

Η απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης συνεπαγόταν και την επιβολή προστίμου στην εταιρία του πυρηνελαιουργείου, το οποίο φυσικά επίσης ακυρώθηκε…
Ειδικότερα, στα τέλη του περασμένου Απρίλη και τις αρχές του Μάρτη Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διαπίστωσαν εκτεταμένες αναβλύσεις ζουμιών ελαιοπυρήνα σε οικόπεδα δίπλα από τις εγκαταστάσεις του πυρηνελαιουργείου. Σύμφωνα με την έκθεση των Υπηρεσιών, η «ανάβλυση διερχόταν από τεχνικό έργο, συνιστάμενο από μεγάλους λίθους καλυμμένους με πλαστική μεμβράνη, για την εμπόδιση της φραγής της ροής των υγρών από τα υπερκείμενα χώματα και προερχόταν από τη νέα εφεδρική δεξαμενή αποθήκευσης διφασικών ελαιοπυρήνων της εταιρείας ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.». Ακολούθησε αυτοψία από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας και συντάχθηκε έκθεση αυθαιρέτων κατασκευών «στην οποία καταγράφηκε ως αυθαίρετη η κατασκευή σκάμματος αποθήκευσης διφασικών ελαιοπυρήνων».
Ωστόσο, οι αποφάσεις αυθαίρετων κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ύστερα από προσφυγή της εταιρείας του πυρηνελαιουργείου, η οποία και έγινε δεκτή. Σύμφωνα με την προσφυγή αυτή, η δεξαμενή ή το σκάμμα αποθήκευσης διαφασικών ελαιοπυρήνων «δεν αποτελεί δομικό  έργο, δεν προσμετράται στη δόμηση και κάλυψη» του οικοπέδου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να νοηθεί ως αυθαίρετο.
Σημειώνεται ότι στα τέλη Απριλίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Ελένης Αλειφέρη για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου, λόγω του σοβαρού προβλήματος που είχε προκαλέσει. Η ακύρωση βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένα εσκεμμένη ρύπανση του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου θα ήταν καταστροφική για την εταιρία η διακοπή της λειτουργίας της. Αποφασίστηκε λοιπόν να διακοπεί η δραστηριότητα μόνο σε ό,τι αφορά τη δεξαμενή από την οποία «διέρρεαν» τα ζουμιά στις γειτονικές ιδιοκτησίες.
Τότε η Ελένη Αλειφέρη είχε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της στον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, τονίζοντας ότι με τέτοιες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης ουσιαστικά αποθαρρύνονται οι υπάλληλοι να επιτελέσουν με τη μεγίστη υπευθυνότητα το δύσκολο έργο τους.
Τότε ο Γιάννης Τσιρώνης είχε πει ότι θα εξετάσει προσωπικά το ζήτημα. Άραγε το έκανε;
Στ.Μ.