Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 17:17

Δεν θα μείνουν υπάλληλοι απλήρωτοι διαβεβαιώνει ο Δήμος Καλαμάτας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
«Ουδέν πρόβλημα μισθοδοσίας στο Δήμο Καλαμάτας» διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Δήμος σε ανακοίνωσή του, με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα της Kalamata Journal, στο οποίο επισημάναμε την ανησυχία των 46 υπαλλήλων του Δήμου για το αν θα πληρωθούν κανονικά στο τέλος του μήνα, δεδομένου ότι είχε καθυστερήσει ο έλεγχος των χαρτιών τους προκειμένου να αρχίσουν να πληρώνονται από το Δήμο, καθώς προέρχονται από άλλες δημόσιες και αυτοδιοικητικές δομές και στο πλαίσιο του νόμου του «Καλλικράτη» μέχρι τώρα πληρώνονταν από την Περιφέρεια…

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει τα εξής: «Κανένα πρόβλημα μισθοδοσίας δεν υπάρχει στο Δήμο Καλαμάτας. Ειδικά, δε, για τους υπαλλήλους που προέρχονται από μετάταξη, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και η ευθύνη μισθοδοσίας των οποίων μεταπίπτει στο Δήμο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήδη τα σχετικά εντάλματα βρίσκονται προς θεώρηση στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειώνεται, ακόμη, κάτι που έχει πολλές φορές τονίσει ο Δήμαρχος: ο Δήμος Καλαμάτας μεριμνά ώστε να υπάρχει και επαρκές αποθεματικό για μελλοντικές μισθοδοσίες».