Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 20:54

Τηλεϊατρική στο Δήμο Καλαμάτας: Εξετάσεις ανά άτομο αξίας 50 ευρώ κόστισαν 612 ευρώ!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΚΑΡΗ 
Για κατασπατάληση των πόρων του ΕΣΠΑ, μιλάει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης, αναφερόμενος στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής που υλοποιήθηκε από το Δήμο, για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όπως υποστηρίζει, εξετάσεις που είναι ζήτημα αν αξίζουν 50 ευρώ στο Δήμο κόστισαν 612 ευρώ…

Ο Μανώλης Μάκαρης δεν υπαινίσσεται ότι φαγώθηκαν χρήματα, δηλώνει ωστόσο με ευθύτητα ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τρόπο που όχι μόνο δεν αξιοποίησε σωστά τους πόρους του ΕΣΠΑ αλλά τους κατασπατάλησε.
Για το πρόγραμμα αυτό ο Δήμος Καλαμάτας γράφει στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα 2015-2019: «Η πράξη «Πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών, µε αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής» εντάχθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Το ύψος της χρηµατοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 210,552.35 ευρώ. Το πρόγραµµα είχε ως στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και την προαγωγή της υγείας των πολιτών µε την αξιοποίηση εφαρµογών τηλεϊατρικής που ενσωµατώνουν τα επιτεύγµατα της τεχνολογικής προόδου στους τοµείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Το πρόγραµµα έληξε το Φεβρουάριο του 2015 και µέχρι τότε έγιναν 997 εξετάσεις σε 344 δηµότες. Εν συνεχεία πήρε παράταση µέχρι 30 Σεπτεµβρίου του 2015 µε την εθελοντική συνεισφορά των γιατρών που απασχολούνταν στο πρόγραµµα, ενώ το οικονοµικό αντικείµενο του προγράµµατος λήγει 30 ∆εκεµβρίου 2015. Ο συνολικός αριθµός των ωφελουµένων πολιτών είναι 600».
Ο Μανώλης Μάκαρης, που είναι καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σχολιάζει από την πλευρά του: «Ενδεικτικό της κατασπατάλησης των πόρων του ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα της  τηλεϊατρικής που ολοκληρώθηκε στο Δήμο Καλαμάτας. 
Κόστος προγράμματος 210.552 ευρώ, εξετασθέντες 344. Η εξέταση περιλαμβάνει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου οι οποίοι υποβλήθηκαν σε περιορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις (σάκχαρο, χοληστερίνη, αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια και ενίοτε ένα υποτυπώδες ηλεκτροκαρδιογράφημα μιας απαγωγής). Δηλαδή, με απλά λόγια, δαπανήθηκαν 612 ευρώ ανά εξεταζόμενο για τη διενέργεια εξετάσεων εκτιμώμενου κόστους 50 ευρώ. Και για αυτό το λόγο επεκτάθηκε εθελοντικά και σε άλλους 256 . Το κόστος αυτών των εξετάσεων υπολογίζεται 50 ευρώ ανά εξετασθέντα. Με αυτά λοιπόν τα χρήματα θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί 3600 ασθενείς δηλ. υπερδεκαπλάσιοι. Άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν κατάφερε να πετύχει ορθολογική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ».
Σημειώνεται ότι ο Μανώλης Μάκαρης παρουσίασε τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να του δοθούν απαντήσεις από τη δημοτική αρχή.
Στ.Μ.