Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 15:31

Τους απαλλοτρίωσε το κράτος την περιουσία αλλά δεν τους δίνει την αποζημίωσή τους

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν μέρα τη μέρα, εδώ και μήνες, πότε θα πληρωθούν για την περιουσία τους που απαλλοτριώθηκε με αναγκαστικό τρόπο για την περιμετρική οδό της Καλαμάτας, όμως ακόμη δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ! Σύμφωνα δε με πληροφορίες της “Kalamata Journal”, οι…

…αποζημιώσεις για το δεύτερο τμήμα της περιμετρικής επρόκειτο να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων όμως με έγγραφη εντολή η μεταφορά των χρημάτων ανεστάλη. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, γιατί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν μπορεί το κράτος να παίρνει την ιδιοκτησία των πολιτών του χωρίς να τους αποζημιώνει. Γράφει το Σύνταγμα στο άρθρο 17: «1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 2. Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης»...
Η απόφαση του Εφετείου για την οριστική τιμή μονάδας, την άρση του τεκμηρίου ωφελείας και την ιδιαίτερη αποζημίωση, όσον αφορά το πρώτο τμήμα της περιμετρικής, περίπου από το Ασπρόχωμα μέχρι την Αγιάννα, δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014 (αριθμός 31/2014), όμως οι δικαιούχοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι επειδή η απόφαση δημοσιεύθηκε με ένα λάθος στο διατακτικό, θα γινόταν να δικαιολογηθεί μέχρι ένα βαθμό αυτή η καθυστέρηση που φτάνει σχεδόν τα δύο χρόνια.
Η απόφαση του Εφετείου για την οριστική τιμή μονάδας, την άρση του τεκμηρίου ωφελείας και την ιδιαίτερη αποζημίωση, όσον αφορά το δεύτερο τμήμα της περιμετρικής, περίπου από την Αγιάννα μέχρι τα Γιαννιτσάνικα, δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2015 (αριθμός 23/2015), όμως οι δικαιούχοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, παρότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε κανέλα λάθος.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι τα χρήματα γι’ αυτό το δεύτερο κομμάτι επρόκειτο να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος του 2015, όμως με εντολή αυτή η διαδικασία μπλοκαρίστηκε. Το ερώτημα είναι ποιος έδωσε αυτή την εντολή και γιατί; Ποιος αγνοεί αυτά που ορίζει το άρθρο 17 του Συντάγματος της Ελλάδας;
Στ.Μ.