Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 21:21

Και κινητό εργαστήριο πληροφορικής για την περιφέρεια της Μεσσηνίας

Ο πολιτικός υπεύθυνος του ΚΕΚ Μεσσηνίας Απόστολος Γκούνης και ο διευθυντής Παναγιώτης Τζαβάρας Ο πολιτικός υπεύθυνος του ΚΕΚ Μεσσηνίας Απόστολος Γκούνης και ο διευθυντής Παναγιώτης Τζαβάρας

ΚΕΚ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ) 
Ίσες ευκαιρίες κατάρτισης με τους κατοίκους της Καλαμάτας προσφέρει στον κόσμο της περιφέρειας το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (πρώην ΝΕΛΕ)...

Συγκεκριμένα, το Κέντρο μόλις παρέλαβε φορητούς υπολογιστές για το κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μαθημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός Καλαμάτας, που δεν έχουν χώρο με δομημένο εργαστήριο.
Καλεί λοιπόν τις δημοτικές αρχές, τους κατά τόπους συλλόγους ή άλλους θεσμικούς φορείς του Νομού, να υποβάλουν στο ΚΕΚ αιτήματα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στις περιοχές τους, από Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη.