Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 23:10

Ερώτηση στην Κομισιόν για το έργο διαχείρισης των σκουπιδιών

Ερώτηση στην Κομισιόν για το έργο διαχείρισης των σκουπιδιών

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΕ ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ 
Ερώτηση στην Κομισιόν, η οποία διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο των Πολιτιστικών Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σχετικά με το αν είναι συμβατή η σύμβαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής. Ο ευρωβουλευτής στο κείμενο της ερώτησής του ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι η σύμβαση δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία…

Ο Νίκος Χουντής σημειώνει ότι “η σύμβαση για την “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”, που περιλαμβάνει 3 μονάδες επεξεργασίας και 3 χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όχι μόνο πολλαπλασιάζει το κόστος του έργου και την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, αλλά πολλαπλασιάζει και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Τονίζει ταυτόχρονα ότι η ύπαρξη εγγυημένης ποσότητας 150.000tn σύμμεικτων, που προσφέρεται ως εγγύηση στον ανάδοχο, αποκλίνει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία υποχρεώνει σε σταδιακή μείωση των αποβλήτων, αλλά αποτελεί και αντικίνητρο για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, “ο Νίκος Χουντής, στην ερώτηση που κατέθεσε σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο των Πολιτιστικών Συλλόγων Αρκαδίας και Μεσσηνίας, αφού επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι, “Στη σύμβαση προβλέπεται ότι το έργο θα έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 200.000tn συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ετήσια εγγυημένη ποσότητα προς επεξεργασία, 150.000 tn”, υπενθυμίζει ότι οι νέοι Κανονισμοί που θεσπίσθηκαν το 2018 στην ΕΕ, “προβλέπουν ενδιάμεσους στόχους ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης 55% ως το 2025, 60% ως το 2030 και 65% ως το 2035”.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, καλεί την Κομισιόν να αποφανθεί αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο έργο, “κατακερματισμένο σε 3 υποέργα”, γεγονός που “εξ ορισμού, πολλαπλασιάζει το κόστος και την περιβαλλοντική όχληση” της περιοχής, ζητώντας παράλληλα να “μελετηθεί η περίπτωση συγχώνευσής τους”.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής καλεί την Κομισιόν να λάβει θέση, εάν “η ύπαρξη εγγυημένης ετήσιας ποσότητας 150.000tn, συνάδει με την νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για μείωση των προς ταφή αποβλήτων”, τονίζοντας ότι, αποτελεί αντικίνητρο για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση”.