Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019 22:44

"Επενδύουμε πολιτικά σε ένα ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο για να αναπτύξουμε την καινοτομία στην παραγωγή"

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης και εκ νέου υποψήφιος, Πέτρος Τατούλης, συνοδευόμενος από υποψήφιους του συνδυασμού του και συζήτησε με τον πρύτανη και τα μέλη της διοίκησης, καθώς και με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων, για την αποφασιστικότητα της περιφερειακής του αρχής να επενδύσει πολιτικά στη δημιουργία ενός ισχυρού πανεπιστημίου, μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας στην παραγωγή, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας…

Επίσης ο Πέτρος Τατούλης υπογράμμισε την αναγκαιότητα η ακαδημαϊκή κοινότητα σε συνεργασία με την Περιφέρεια να αποκτήσει σαφή στρατηγική στόχευση, να εδραιώσει διεθνείς συνεργασίες και να υποστηρίξει επιστημονικά το επενδυτικό ενδιαφέρον στον αγροδιατροφικό τομέα, ώστε να δημιουργηθούν προϊόντα με προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην πρόνοια της περιφερειακής αρχής να δημιουργήσει το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, το οποίο θα αποτελέσει το φορέα διασύνδεσης της οικονομίας και της έρευνας και το οποίο ήδη έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα. «Στη δομή αυτή της Περιφέρειας συμπράττει ο επιστημονικός κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος της Πελοποννήσου και αυτό εν τοις πράγμασι επαναπροσδιορίζει σε νέα δυναμική και δημιουργική βάση τη σχέση έρευνας – παραγωγής» δήλωσε ακόμα ο Πέτρος Τατούλης.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας στην κατεύθυνση της καινοτομίας με τέσσερις προσκλήσεις ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη της καινοτομίας από την κεντρική κυβέρνηση.