Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 20:38

Προς δημοπράτηση η βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Την υπογραφή του στην προέγκριση δημοπράτησης δύο ακόμη έργων που αφορούν τις υποδομές της υγείας στη Μεσσηνία, έβαλε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης. Πρόκειται για τη βελτίωση των κτηριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης, καθώς και για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, οι διακηρύξεις των διαγωνισμών των δύο αυτών έργων θα δημοσιευθούν την άλλη Πέμπτη, 15 του μήνα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η διοίκηση του Νοσοκομείου δε χάνει την ευκαιρία να επισημάνει για μια ακόμη φορά τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Κυρίως πρόκειται για προμήθειες.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου σημειώνεται: «Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται:

 1. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 680.000 ευρώ.
 2. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νο ΙΙ, Π/Υ 605.000 ευρώ.
 3. Μερική υποκατάσταση πετρελαίου με ηλιοθερμική ενέργεια, κατασκευή νέας θερμομόνωσης όπου θα εγκατασταθεί το ηλιακό πεδίο και επέκταση-αναβάθμιση του BMS, Π/Υ 776.130 ευρώ.
 4. Προμήθεια αξονικού τομογράφου, Π/Υ 450.000 ευρώ.
 5. Προμήθεια μαγνητικού τομογράφου, Π/Υ 1.000.000 ευρώ.
 6. Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών-εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πύλου, Π/Υ 234.700 ευρώ.
 7. Βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Π/Υ 230.000 ευρώ.
 8. Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών – εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Αγ.Νικολάου, Π/Υ 121.800 ευρώ.
 9. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 1.089.000 ευρώ.

Οι επτά (7) προτάσεις που τις επόμενες ημέρες υποβάλλονται για ένταξη είναι οι παρακάτω:

 1. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Π/Υ 980.000 ευρώ.
 2. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, Π/Υ 1.004.000 ευρώ.
 3. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Βλαχόπουλου Μεσσηνίας, Π/Υ 270.000 ευρώ.
 4. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Πεταλιδίου Μεσσηνίας, Π/Υ 310.000 ευρώ.
 5. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Μεθώνης Μεσσηνίας, Π/Υ 270.00 ευρώ.
 6. Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Άριος Μεσσηνίας Π/Υ 300.000 ευρώ.
 7. Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων-Διοίκησης του Γ.Ν. - Κ.Υ. Κυπαρισσίας, Π/Υ 1.262.959 ευρώ».

Στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου περιλαμβάνεται και η εξής δήλωση του διοικητή, Γιώργου Μπέζου: «Κάθε ημέρα οι συνεργάτες μου εργάζονται εντατικά και μεθοδικά ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει αξιοποιώντας την χρηματοδοτική δυνατότητα του ΕΣΠΑ.
Η πορεία μέχρι σήμερα δείχνει ότι τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Όλη αυτή η προσπάθεια θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει το Νοσοκομείο μας προς όφελος της υγείας των πολιτών».