Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 15:26

Σύμφωνο των Δημάρχων για τη μείωση της εκπομπής ρύπων από την κατανάλωση ενέργειας

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Στο Σύμφωνο των Δημάρχων, που αποσκοπεί στη μείωση της εκπομπής ρύπων από την κατανάλωση ενέργειας, συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και προβάλλει, με έντυπο που κυκλοφόρησε, προς τους πολίτες, πρακτικές οδηγίες και συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας…

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν Τοπικές και Περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Στόχευση είναι η υπέρβαση του ποσοστού 20%, το οποίο έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2020.
Στο φυλλάδιο που κυκλοφόρησε η Περιφέρεια περιλαμβάνονται τέσσερις ενότητες:
1) Τι είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων
2) Συντονιστές του Συμφώνου
3) Οι Περιφερειακές Αρχές στο Σύμφωνο των Δημάρχων και
4) Τι πρέπει να κάνει η Περιφέρεια  – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες με πρακτικές συμβουλές και οδηγίες για την εξοικονόμηση ενέργειας.