Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 18:42

Υπόνοιες στην Περιφέρεια για το διαγωνισμό του έργου Κυπαρισσίας-Γαργαλιάνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 600.000 ΕΥΡΩ 
Στον πάγο έχει μπει προσωρινά το έργο βελτίωσης και συντήρησης της εθνικής οδού Κυπαρισσίας-Φιλιατρών-Γαργαλιάνων, καθώς ερευνάται το γεγονός ότι από τους 30 ενδιαφερόμενους προσφορά κατέθεσαν μόνο τρεις και μάλιστα η καλύτερη έκπτωση ήταν ύψους 13% όταν σε ομοειδή έργα οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 49 έως 60%!...

Ο διαγωνισμός του έργου έγινε στις αρχές Σεπτέμβρη ενώ κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς το ύψος της έκπτωσης 13% κρίθηκε «μη ικανοποιητικό», λόγω του γεγονότος ότι «έλαβαν τεύχη τριάντα εργολήπτες και κατέθεσαν προσφορά τρεις εξ αυτών (ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε 13% , ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ µε 10,90% και ΕΞΕΛΙΞΙΣ Α.Ε. µε 9% )» αλλά και του ότι «σε οµοειδή έργα (είδος εργασιών – γεωµορφολογικές συνθήκες-προυπολογισμός κ.λ.π) που έχουν ήδη δηµοπρατηθεί οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 60% έως 48,82%».
Στ.Μ.