Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 00:57

Και άλλα πρόστιμα σε πυρηνελαιουργεία στο Ασπρόχωμα και το Μελιγαλά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Δύο ακόμη πρόστιμα, σε δύο πυρηνελαιουργεία, ένα στο Ασπρόχωμα και ένα στο Μελιγαλά, επιβλήθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη. Τις προηγούμενες ημέρες εκδόθηκε η απόφαση επιβολής προστίμου, ύψους 1.000 ευρώ και στο δεύτερο πυρηνελαιουργείο που λειτουργεί στο Ασπρόχωμα…

Ειδικότερα, με νέα απόφαση του περιφερειάρχη επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ, συνολικά, στην εταιρία «Οιχαλία ΕΠΕ», ιδιοκτήτρια πυρηνελαιουργείου στη Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλά, για τους εξής λόγους: «I. Για την ύπαρξη αποθηκευμένης ποσότητας τριφασικού ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου σε μη στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο (…) πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1,000 €). II. Για την ύπαρξη σε υπαίθριους χώρους πέριξ της μονάδας, όπως και αποτυπώνεται στην φωτογραφική τεκμηρίωση (…), συσσωρευμένων λιμναζόντων υγρών σκούρου χρώματος και ελαιώδους μορφής (…) πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2,000 €). III. Για την ύπαρξη σε υπαίθριο χώρο παραπλεύρως της νέας μονάδας, όπως και αποτυπώνεται στην φωτογραφική τεκμηρίωση (…) σωρού τέφρας από τις εστίες καύσης (…) πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €). IV. Για το γεγονός ότι οι προσκομισθείσες μετρήσεις εκπομπών σωματιδιακών ρύπων κατά ΕΛΟΤ EN 13284-01:2002 ISO 9096:2003, έχουν διενεργηθεί από το εργαστήριο (…) μη διαπιστευμένο για τις ανωτέρω μετρήσεις σωματιδιακών εκπομπών (…) πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €)».
Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ στην εταιρία «Πυρήνας ΑΕ», ιδιοκτήτρια πυρηνελαιουργείου στο Ασπρόχωμα, «για την αποθήκευση ποσότητας τριφασικού ελαιοπυρήνα και πυρηνόξυλου σε μη στεγασμένο τσιμεντοστρωμένο χώρο».
Στ.Μ.