Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 16:49

Η κυβέρνηση βάζει τους Δήμους να χαλάσουν, αν το θέλουν, το σχέδιο της Περιφέρειας για τα σκουπίδια

Η κυβέρνηση βάζει τους Δήμους να χαλάσουν, αν το θέλουν, το σχέδιο της Περιφέρειας για τα σκουπίδια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η δυνατότητα στους Δήμους -και ειδικότερα στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου- να ανακαλέσουν την αρμοδιότητα που εκχώρησαν στην Περιφέρεια για τη διαχείριση των απορριμμάτων, δίνεται με άρθρο σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι μπορούν να χαλάσουν το σχέδιο της Περιφέρειας για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων στη ΤΕΡΝΑ, παρότι το σχέδιο βρίσκεται μόλις προ της τελικής υπογραφής της σύμβασης…

Ο τίτλος του σχεδίου νόμου είναι «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 37 προβλέπεται, σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ότι «επανέρχονται οι αρμοδιότητες, τόσο της υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων όσο και του καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και είσπραξης τελών στους φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν».
Μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου εξέδωσε και ανακοίνωση το υπουργείο Περιβάλλοντος, στην οποία σημειώνεται ότι επανεξετάζονται οι διαγωνισμοί με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για τα απορρίμματα. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η κυβέρνηση κάνει σήμερα, αφού προηγήθηκε η ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το δεύτερο αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου σε όλα τα επίπεδα μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Η κυβέρνηση, μέσω και της ήδη συσταθείσας Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής, αποφάσισε και δεσμεύεται να επανεξετάσει άμεσα το κατά πόσον ο σχεδιασμός όλων των έργων ΣΔΙΤ Απορριμμάτων (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Σερρών, Ηλείας) είναι σύμφωνος με την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία (ΕΣΔΑ 2015) και να μην υπογράψει εκείνα που δεν συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου. Δεσμευόμαστε να συμβάλουμε χωρίς χρονοτριβή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των περιφερειακών σχεδιασμών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους αυτοδιοικητικούς φορείς, στη χρηματοδότηση και υλοποίηση των νέων σχεδιασμών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα προκύψουν, με βάση τον σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο».
Στ.Μ.