Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 20:53

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιμορφωτών ΚΕΚ Π.Ε. Μεσσηνίας

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιμορφωτών ΚΕΚ Π.Ε. Μεσσηνίας

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚε.Δι.Βι.Μ.2 - ΚΩΔΙΚΟΣ: 1247

               Καλαμάτα 23-09-2016

               Αρ. Πρωτ:  οικ 225

ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ:   ΝΕΔΟΝΤΟΣ 135  - ΚΑΛΑΜΑΤΑ                                                  Προς: Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

ΤΑΧ.  ΚΩΔ: 241 31

                 ΤΗΛ. / FAX: 27210 95860 – 95855

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Παναγιώτης Τζαβάρας

                            Κωνσταντίνα Μαρίνη

  Email: kekpemes@hotmail.gr

              kmarini@na-messinias.gr

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

         

Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκειμένου να προσλάβει επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Κατάρτιση Ενηλίκων 2016-7», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση από  Δευτέρα 26-09-2016 έως Πέμπτη 29-09-16 (έως ώρα 13:00), για τα παρακάτω προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ειδικός Barista & coffee: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών, εμπειροτέχνες.

Ζαχαροπλαστική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Αγιογραφία: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο ή εμπειροτέχνες.

Ζωγραφική: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ιστορία τέχνης: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. θεωρητικών ή καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο ή εμπειροτέχνες.

Κατασκευή παραδοσιακών οργάνων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών ή εμπειροτέχνες.

Κιθάρα: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων μουσικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Κοπτική ραπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Ντεκουπάζ: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο ή εμπειροτέχνες.

Ξυλογλυπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Παρασκευή φυτικών καλλυντικών: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Υφαντική με ανακυκλώσιμα υλικά: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση e - learning  (εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle):

πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων.

Μακιγιάζ: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Μελισσοκομία: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. οικονομικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Τέχνη και τεχνική στο μοντάζ ψηφιακού video: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.

Φωτογραφία & ψηφιακή επεξεργασία: πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας, με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κέντημα μηχανής: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Παρασκευή φυτικών καλλυντικών: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Παραδοσιακοί χοροί: πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΜΕΣΣΗΝΗ

Οινολογία-οινογνωσία: πτυχιούχοι σχετικών Α.Ε.Ι. με εμπειρία στο αντικείμενο.

Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ

Θεατρικό εργαστήρι: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών ή άλλων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Αγιογραφία: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο ή εμπειροτέχνες.

ΠΥΛΟΣ

Υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. σχετικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΜΑΝΗ

Υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. σχετικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΚΕΦΙΑΠ

Μουσικοθεραπεία: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων μουσικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ζωγραφική: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Κατά την επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα προηγηθούν όσοι είναι ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες θα προτιμηθούν μη ενταγμένοι.

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι:

- Βιογραφικό σημείωμα

- Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ

- Αντίγραφα τίτλων σπουδών

- Αποδεικτικά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν μόνο στο Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Νέδοντος 135 στη Καλαμάτα από  Δευτέρα 26-09-2016 έως Πέμπτη 29-09-16 (ώρες 9:00 με 13:00).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Απόστολος Γκούνης

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Καρλής service Oxygen: Παιχνίδια και δώρα ποιότητας »