Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 11:59

Σύντομα ο προσωρινός ανάδοχος για τις μελέτες που θα αλλάξουν τις προοπτικές της Μεσσήνης

Σύντομα ο προσωρινός ανάδοχος για τις μελέτες που θα αλλάξουν τις προοπτικές της Μεσσήνης

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΑΜΙΣΟ 
Μέσα στον Μάιο επιδιώκεται από το υπουργείο Υποδομών και τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων να έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος των μελετών για τα έργα που θα αλλάξουν το μέλλον της Μεσσήνης και της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για ένα πακέτο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Πάμισο και για έργα περιβαλλοντικής αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής από τις εκβολές του Παμίσου μέχρι το ύψος της Μεσσήνης (από καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο Κουλντούκι μέχρι ποδηλατόδρομοι δίπλα στον Πάμισο και άλλα πολλά). Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η KalamataJournal από το υπουργείο Υποδομών, η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 25 Οκτώβρη 2016, εξελίσσεται χωρίς προβλήματα μέχρι τώρα και χωρίς ενδείξεις ότι μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις…

Υπολογίζεται ότι ο οριστικός ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ειδικότερα, όταν επιλεγεί, βάσει των κριτηρίων της διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος, θα ακολουθήσουν οι ελεγκτικές διαδικασίες, θα γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακολούθως θα γίνει η ανάθεση της εκπόνησης των μελετών.
Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος πέντε συμπράξεις 35 μελετητικών γραφείων!
Στο αντικείμενο των μελετών που θα εκπονηθούν περιλαμβάνονται τα εξής:
•        Η διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το φράγμα Αρι μέχρι τις εκβολές του στην θάλασσα σε μήκος 9 χλμ. περίπου.
•        Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 χλμ. περίπου.
•        Η διευθέτηση του ρέματος Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον Α.Κ. 18 (Μεσσήνη-Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου.
•        Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων.
•        Ο έλεγχος τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του φράγματος Άρι επί του ποταμού Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής όσο και της κατασκευής του φράγματος, βάσει του οποίου και εφόσον απαιτηθεί θα εκπονηθεί μελέτη έργων συντήρησης. Επίσης στα πλαίσια των παρεμβάσεων στο φράγμα θα συνταχθεί εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας.
•        Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής των εκβολών του Πάμισου ποταμού και της παρόχθιας ζώνης από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της γέφυρας Καλαμάτας – Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου km καθώς και περιοχής της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης. 
•        H βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του π. Πάμισου.
•        Η κατασκευή πεζογέφυρας στον ποταμό Πάμισο που θα συνδέει την δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης. 
Το ακριβές ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 2.709.116,85 ενώ, τα οποία έχουν εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στ.Μ.