Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 17:29

Σχεδόν 310.00 ευρώ πρέπει να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Εφορία!

Σχεδόν 310.00 ευρώ πρέπει να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Εφορία!

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ ΑΓΡΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ... 
Στις 308.577,52 ευρώ, καλείται να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας στην Εφορία, για το προηγούμενο οικονομικό έτος! Φορολογείται ακόμη και για περιουσιακά στοιχεία που δεν απέφεραν κανένα έσοδο, όπως για παράδειγμα για τα ακίνητα του πρώην στρατοπέδου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο για τη λειτουργία της πανεπιστημιακής σχολής!...

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Μπούχαλης, τα έσοδα του Δήμου το 2015, από τα οποία προκύπτει ότι πρέπει να πληρώσει στην Εφορία τις 308.577,52 ευρώ, ανέρχονται στο συνολικό ποσό 738.371,59 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 466.534,39 ευρώ προέρχονται από έσοδα από ενοίκια αλλά και από περιουσιακά στοιχεία, κτίρια, που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από το Δήμο, όπως τα κτίρια του παλιού στρατοπέδου. Επίσης 151.066,98 ευρώ προέρχονται από τόκους καταθέσεων και 120.770,22 ευρώ προέρχονται από τη λειτουργία των πάρκινγκ του Νέδοντα.
Με λίγα λόγια, το κράτος ασκεί μια άγρια φορομπηχτική πολιτική και στους Δήμους, που όμως και αυτοί κράτος είναι ουσιαστικά, αφού επιχορηγούνται από αυτό.
Πέραν αυτού όμως, προκειμένου ο Δήμος Καλαμάτας και κάθε Δήμος της χώρας να τακτοποιεί τις φοροτεχνικές του υποχρεώσεις πρέπει να απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό που σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή το κράτος και φορολογεί αγρίως και έχει επιβάλλει μια δύσκολη γραφειοκρατία στην αυτοδιοίκηση.
Στ.Μ.