Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 15:53

Στις 31 Οκτώβρη η δημοπρασία για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο Σιδηροδρομικό Σταθμό

ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
Με ενοίκιο 1.230 ευρώ το μήνα υπεκμισθώθηκε το καφενείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας σε επαγγελματία. Η δημοπρασία έγινε χθες και εκμισθωτής ορίστηκε ο Νίκος Κουρής, που προσέφερε την ανώτερη τιμή μεταξύ τριών ακόμη ενδιαφερόμενων. Στις 31 Οκτώβρη θα γίνει η δημοπρασία για την υπεκμίσθωση και της μεγάλη αποθήκης του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προκειμένου να λειτουργήσει σε αυτή χριστουγεννιάτικο χωριό όλο το μήνα Δεκέμβρη και μέχρι τα μέσα Γενάρη του 2017…

Το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας για την υπεκμίσθωση του καφενείου του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ολόκληρος ο Σιδηροδρομικός –εκτός των εκδοτηρίων- έχει εκμισθωθεί στο Δήμο Καλαμάτας από τη ΓΑΙΟΣΕ, με το ποσό των 2.500 ευρώ το μήνα, ενώ ο Δήμος προχώρησε στην υπεκμίσθωση του καφενείου και στο τέλος του μήνα προχωράει στην υπεκμίσθωση και της αποθήκης, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας τα 10.000 ευρώ. Από τη ΓΑΙΟΣΕ έχει δοθεί η άδεια στο Δήμο προκειμένου να προχωρήσει στις υπεκμισθώσεις αυτές.
Το εμβαδόν της αποθήκης που θα υπεκμισθωθεί είναι 310 τετραγωνικά μέτρα, η διάρκεια της υπεκμίσθωσης θα είναι από την 1/12/1016 έως τις 15/12017, ενώ ο υπεκμισθωτής θα έχει το δικαίωμα να μισθώσει εκ νέου την αποθήκη κατά τις αντίστοιχες εορταστικές  περιόδους του 2017-2018 και 2018-2019. Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους ο Δήμος θα μπορεί να χρησιμοποιεί την αποθήκη για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Σημειώνεται, τέλος, όπως έχει ανακοινώσει η δημοτική αρχή, στην αποθήκη θα γίνουν αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης από τον μισθωτή, με δική του οικονομική επιβάρυνση.
Στ.Μ.