Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 13:32

Η δημοτική αρχή αδρανεί στην αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων υποστήριξε ο Μ. Μάκαρης

URBAN INNOVATINE ACTS 
Ότι η δημοτική αρχή αδράνησε και δεν κατέθεσε φάκελο διεκδικώντας τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν κυρίως την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Urban Innovative Acts (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις), υποστήριξε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Μανώλης Μάκαρης. Ωστόσο η αρμόδια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα αντιδήμαρχος, Παναγιώτα Ντίνα, απάντησε ότι θα ήταν μάταιο ο Δήμος να διεκδικήσει κάτι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα διότι δεν ανταποκρίνεται σε προϋποθέσεις του προγράμματος…

Ειδικότερα η αντιδήμαρχος σημείωσε για να ενταχθεί ένας Δήμος στο UrbanInnovativeActs είναι προϋπόθεση να έχει υλοποιήσει προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, κάτι που τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα υλοποιήσει το προσεχές διάστημα δεδομένου ότι τα ΒΑΑ πολύ πρόσφατα προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας θα ενταχθεί σε αυτά τον επόμενο μήνα. Τόνισε λοιπόν η κ. Ντίνα ότι του χρόνου ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι έτοιμος ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις χρηματοδοτήσεις από το  Urban Innovative Acts.
Από την πλευρά του ο Μανώλης Μάκαρης σημείωσε: «Έγκαιρα είχαμε προτείνει στις 22/12/2016 στην 24η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  την συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους και έχει χρηματοδότηση από ένα έως πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά έργο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η δημοτική αρχή Καλαμάτας αδράνησε και δεν προτίθεται να υποβάλει καμία πρόταση (η προθεσμία υποβολής σχεδίων εκπνέει στις 14 Απριλίου 2017) χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία για καινοτόμα έργα που αφορούν:
1.Την κυκλική οικονομία (πχ έργα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, τη διαχείριση των αποθεμάτων νερού, την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ)
2. Τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (πχ έργα προώθησης της πράσινης ενέργειας στις μεταφορές, χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμων, υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αξιοποίηση συνδυασμένων μεταφορών κλπ)
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που ήδη έχει εγκριθεί για την Καλαμάτα από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτά τα προγράμματα.
Καλούμε τη δημοτική αρχή να ενημερώνεται και να αξιοποιεί στο έπακρον τα προσφερόμενα προγράμματα χρηματοδότησης».