Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 16:18

Το Νοέμβρη οι ενστάσεις για την πολεοδομική μελέτη της Βέργας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ 
Συνεχίζεται η επεξεργασία των ενστάσεων για την πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας από την Πολεοδομία του Δήμου Καλαμάτας, όπως προκύπτει από σημερινή ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία αναγγέλλεται ότι η εκδίκαση (με γνωμοδοτικό χαρακτήρα) στο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 του άλλου μήνα. Ο Δήμος ανακοίνωσε επίσης ότι για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η οποία δεν μπορεί παρά μόνο να είναι σημειακή, θα διενεργηθεί διαγωνισμός προκειμένου να επιλεγεί ο μελετητής…

Ειδικότερα, ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε σήμερα:

«Οι εξελίξεις σε πολεοδομικά θέματα του Δήμου Καλαμάτας έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση ΓΠΣ / 2011: Προχωρεί η διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμάτας / 2011. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, για την κατάρτιση όρων διακήρυξης, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος

2. Πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας: την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση η εισήγηση επί των ενστάσεων των ιδιοκτητών. Ακολούθως, η γνωμοδότηση θα σταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα διαβιβάσει την εισήγησή της στο ΣΥΠΟΘΑ και κατόπιν ο συνολικός φάκελος θα υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα».