Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 19:32

Πολλά προβλήματα στο Πνευματικό Κέντρο, χρειάζονται οπωσδήποτε χρήματα

Πολλά προβλήματα στο Πνευματικό Κέντρο, χρειάζονται οπωσδήποτε χρήματα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ
Τα πολλά και επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτιριακή εγκατάσταση του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας περιγράφονται σε αίτημα επιχορήγησης προς το δήμαρχο. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα προβλήματα είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν για την ασφάλεια των επισκεπτών, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και για να έχει το έχει το κτίριο την κατά το δυνατόν καλύτερη εικόνα…

Πρόεδρος του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας είναι ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος, με έγγραφό του προς το δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, ζητάει την ετήσια χρηματοδότηση για το 2018, ύψους 130.000 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι τα έσοδα του νομικού προσώπου υπολογίζονται σε 30.000 ευρώ. Αθροίζεται δηλαδή ένα ποσό 160.000 ευρώ, όταν όμως μόνο για τη μισθοδοσία θα χρειαστούν περίπου 90.000 ευρώ και για τις λειτουργικές δαπάνες άλλα 50.000 ευρώ.

Θα μείνουν λοιπόν περίπου 20.000 ευρώ, τα οποία όμως είναι μάλλον λίγα για να καλύψουν το κόστος των επισκευών και συντηρήσεων που είναι απαραίτητο να γίνουν στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο.

Γι’ αυτές τις επισκευές και συντηρήσεις ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σημειώνει: «Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στο σύστημα ψύξης-θέρμανσης, το οποίο κρίνεται πλέον πεπαλαιωμένο. Κρίνεται όμως και απολύτως απαραίτητο γιατί σε περίπτωση μη λειτουργίας του είναι αδύνατη η πραγματοποίηση εκδηλώσεων τους θερινούς μήνες. Αυτή την εποχή πραγματοποιούμε επίσης και όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο σύστημα πυρασφαλείας, διότι σύντομα θα λήξει το πιστοποιητικό πυρασφαλείας του κτηρίου. Ο έλεγχος ανέδειξε μεγάλα και μικρά προβλήματα, τα οποία επιλύουμε κατά το δυνατόν. Λύσεις απαιτούνται για μια σειρά ακόμα προβλημάτων του κτηρίου, όπως οι φθορές στην πρόσοψη του ‘παραδοσιακού’ τμήματός του, η εισχώρηση των ομβρίων υδάτων σε χώρους του. Όλες οι παραπάνω εργασίες στο κτήριο είναι απαραίτητες: α) για την ασφάλεια όσων το επισκέπτονται, β) για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και γ) για να έχει την –κατά το δυνατόν- καλύτερη εικόνα».
Στ.Μ.