Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 18:23

Διαβεβαίωση Νίκα: Το Μέγαρο Χορού θα παραληφθεί χωρίς κανένα ψεγάδι

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
Τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας είναι δευτερεύουσας σημασίας και μέχρι το τέλος του Μάη μπορούν να έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτό προκύπτει από ενημέρωση της δημοτικής αρχής σχετικά με τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις του μηχανικού του εξουσιοδοτημένου γερμανικού οίκου για την πιστοποίηση του έργου TUV SUD. Επιπλέον, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, δήλωσε κατηγορηματικά ότι το Μέγαρο Χορού θα παραληφθεί όταν δεν θα υπάρχει το οποιοδήποτε ψεγάδι. Ο κ. Νίκας τόνισε ότι ο Δήμος κρατάει τις εγγυητικές επιστολές της αναδόχου κοινοπραξίας, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και πως τα χρήματα θα επιστραφούν μόνο όταν ελεγχθούν τα πάντα μέχρι κεραίας και βρεθούν απολύτως εντάξει…

Ειδικότερα, στο ενημερωτικό κείμενο της δημοτικής αρχής, με τίτλο “Η πορεία πιστοποίησης του Μεγάρου Χορού”, σημειώνονται τα εξής: “Χθες, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τον κ. Γκρίνερ, ο οποίος είναι ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής του οργανισμού πιστοποίησης TüV SüD της Γερμανίας. Σε ενημερωτική συνάντηση που έγινε χθες το απόγευμα, μετά το πέρας της επιθεώρησης που έκανε ο κ. Γκρίνερ (η οποία διήρκεσε 4 ημέρες), παρουσία του Αντιδημάρχου Ανδρέα Καραγιάννη, εκπροσώπου της κοινοπραξίας ΜΕΛΚΑ-ΩΡΙΩΝ και υπηρεσιακών στελεχών, αναφέρθηκαν από πλευράς του ελεγκτή, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει και τον προηγούμενο έλεγχο, τα εξής:

  1. Όλες οι κατασκευές του μηχανολογικού εξοπλισμού επιθεωρήθηκαν και βρέθηκαν σύμφωνες με τους κανονισμούς
  2. Ελέγχθηκε η ανυψωτική ικανότητα των μηχανισμών σκηνής (σταγκόνια) και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης
  3. Εις ό,τι αφορά στους αυτοματισμούς και το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου, που συναρτώνται με την ασφάλεια των μηχανισμών σκηνής, αναφέρθηκε ότι ενώ – σύμφωνα με την περυσινή του επιθεώρηση – ευρίσκονταν περίπου στο 5% των απαιτήσεων του κανονισμού, σήμερα έχουν ξεπεράσει σε επίπεδο συμμόρφωσης προς τον κανονισμό το 95%
  4. Ο ελεγκτής κατέγραψε ορισμένες παρατηρήσεις, δευτερεύουσας σημασίας όπως τόνισε, τις οποίες θα διατυπώσει εγγράφως και θα τις διαβιβάσει τόσο στην κοινοπραξία όσο και στην Υπηρεσία, και αφού υπάρξει συμμόρφωση ως προς αυτές θα δοθεί πιστοποίηση λειτουργίας του θεάτρου στο απαιτητό από τη σύμβαση επίπεδο ασφαλείας (επίπεδο SIL3)
  5. Ο κ. Γκρίνερ διεπίστωσε ότι έχει σημαντικά βελτιωθεί η στάθμη θορύβου των μηχανισμών σκηνής εν σχέσει με την προηγούμενη κατάσταση
  6. Ο ελεγκτής διεπίστωσε, επίσης, ότι έχει γίνει η σήμανση όλων των στοιχείων των μηχανισμών (μοτέρ, τροχαλίες, πίνακες, σταγκόνια κ.λπ.), όπως προβλέπουν οι κανονισμοί
  7. Ακόμη, ο ελεγκτής διεπίστωσε τη βελτίωση της κονσόλας ελέγχου, με προσθήκη δεύτερης οθόνης, που θα παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στο χρήστη για τη δομή και λειτουργία του συστήματος σκηνής. Επίσης, ήλεγξε το νέο λογισμικό ελέγχου της ασφάλειας των μηχανισμών, όπως ανασυντάχθηκε μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν
  8. Διαπιστώθηκε, τέλος, η αποκατάσταση της λειτουργίας ενός χειριστηρίου ελέγχου.

Η κατασκευάστρια κοινοπραξία, της οποίας παρίστατο εκπρόσωπος, θα παραλάβει εντός των ημερών τις παρατηρήσεις εγγράφως και συμφωνήθηκε ότι, αφού διορθωθούν τα αναφερόμενα σ' αυτές, θα επανέλθει ο ελεγκτής περί τις 24 Μαΐου 2018, όπως δήλωσε, προκειμένου να επιβεβαιώσει τις διορθώσεις και να χορηγήσει τη σχετική πιστοποίηση.

Τα παραπάνω απολύτως ακριβή στοιχεία δίδονται στη δημοσιότητα για ενημέρωση και, όπως κατ' επανάληψη έχει δηλώσει ο Δήμαρχος, το Μέγαρο Χορού θα παραληφθεί, θα εξοφληθεί και θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές μόνον και όταν τα πάντα είναι απολύτως εντάξει και υπάρξει η έγγραφη πιστοποίηση γι' αυτό”.