Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 11:24

Διακόσια χρόνια από το "Συμφωνητικό των Κιτριών"

Διακόσια χρόνια από το "Συμφωνητικό των Κιτριών"

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Με τίτλο «Η Φιλική Εταιρεία στη Μεσσηνία. 1819-2019: 200 χρόνια από το Συμφωνητικό των Κιτριών» διεξάγεται την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Ιουνίου, στην Καλαμάτα, το Γ΄ Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Οι εργασίες του συνεδρίου (από τις 10:30 έως τις 20:00) θα πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης» και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Απευθύνεται σε ανθρώπους που μελετούν την ιστορία, σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, σε Προπτυχιακούς και σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, σε ανθρώπους που διδάσκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης αλλά και σε όσους αγαπούν την ιστορία εν γένει.
Πρόκειται για Συνέδριο Προπτυχιακών, Πτυχιούχων αλλά και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, που ασχολούνται ενδελεχώς με τα θέματα αυτά.
Εισηγητές είναι και διδάκτορες, ΕΔΙΠ και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με πολυετή εμπειρία.
Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.