Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 19:32

Οριστικές τιμές από το Εφετείο για την περιμετρική της Καλαμάτας

Οριστικές τιμές από το Εφετείο για την περιμετρική της Καλαμάτας

ΑΓΙΑΝΝΑ ΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΑ 
Σήμερα εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας (23/13-2015) με τις οριστικές τιμές για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και επικειμένων της περιμετρικής οδού, στο τμήμα από το Ρέμα Αδριανού, στην Αγιάννα, μέχρι το τέλος του δρόμου, στα Γιαννιτσάνικα και του Καρέλια…

ΑΓΙΑΝΝΑ ΩΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΑ 
Σήμερα εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας (23/13-2015) με τις οριστικές τιμές για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και επικειμένων της περιμετρικής οδού, στο τμήμα από το Ρέμα Αδριανού, στην Αγιάννα, μέχρι το τέλος του δρόμου, στα Γιαννιτσάνικα και του Καρέλια…

Η δικάσιμος είχε γίνει στις 20 Γενάρη 2014 και η σημερινή απόφαση του Εφετείου κρίνεται σχετικά θετική, σε σχέση με όσα επεδίωξε το Ελληνικό Δημόσιο, που επιθυμούσε μείωση των προσωρινών τιμών αποζημίωσης ακόμη και κατά 30%!
Το θετικό είναι ότι το Εφετείο αποφάσισε την άρση του τεκμηρίου της ωφέλειας, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκε το Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαστήριο αναγνώριζε ότι υπάρχει ωφέλεια για τις ιδιοκτησίες από τις οποίες περνάει ο δρόμος, τότε οι ιδιοκτήτες θα «αυταποζημιώνονταν» αντί να τους αποζημιώσει το Δημόσιο! Λέει όμως το δικαστήριο: «…αποδεικνύεται ότι ο υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος, κανενός είδους ωφέλεια δεν προσφέρει στα απαλλοτριωμένα ακίνητα. Συνεπεία, μάλιστα, της ιδιότητάς του αυτής δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων προς και από το δρόμο αλλά δεν επιτρέπεται και η ‘’δια ειδικών κυκλοφοριακών συνδέσεων’’ επικοινωνία με τις παρόδιες ιδιοκτησίες. (…) Στον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο αναμένεται αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, που, σε συνδυασμό με την ταχύτερη κυκλοφορία τους, θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την εκπομπή υψηλών επιπέδων ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και καθιστούν ανυπόφορη τη διαβίωση ανθρώπων σε οικίες πλησίον του αυτοκινητόδρομου, σταδιακά δε οδηγούν σε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και των παρακείμενων αγροτικών καλλιεργειών. Εξάλλου, το κατάστρωμα του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου έχει καθόλο το μήκος του σημαντική υψομετρική διαφορά σε σχέση με την επιφάνεια των απαλλοτριουμένων ακινήτων, που φθάνει μέχρι και τα 18 μέτρα (…) Εξάλλου η κατασκευή παράπλευρων οδών για την επικοινωνία των ιδιοκτητών με την παραπάνω κλειστή οδό δεν προσφέρει κάποια ωφέλεια στις ιδιοκτησίες των καθ’ ων αιτούντων-ανταιτούντων, αφενός μεν διότι οι ιδιοκτησίες τους επικοινωνούσαν και πριν την απαλλοτρίωση με την υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό (…)».
Σε ό,τι αφορά τις ιδιαίτερες αποζημιώσεις, το δικαστήριο με την απόφασή του σε κάποιες περιπτώσεις επιδίκασε αποζημίωση για τα ακίνητα που υπέστησαν σημαντική μείωση της αξίας τους μετά την αφαίρεση μεγάλων τμημάτων τους για την απαλλοτρίωση, σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις απέρριψε τα σχετικά αιτήματα.
Όσον αφορά τώρα τις τιμές, το δικαστήριο σημειώνει μεταξύ άλλων: «…αναφορικά με τον υπολογισμό της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριουμένων ακινήτων ο μάρτυρας του αιτούντος υπόχρεου σε αποζημίωση Ελληνικού Δημοσίου ισχυρίζεται ότι οι τιμές των ακινήτων, σε σχέση με τις τιμές της προσωρινής μονάδας αποζημίωσης έχουν μειωθεί, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, σε ποσοστό 25% έως 30%, άποψη, που, ωστόσο δεν υιοθετείται πλήρως από την από 12.11.2012 έκθεση του Σ.Ο.Ε., η οποία προσδιορίζει τη μείωση της αξίας των ακινήτων της απαλλοτριούμενης περιοχής σε ποσοστό μέχρι και 15% σε σύγκριση με την αξία τους από τα τέλη του έτους 2009. Όμως από τις τεχνικές εκθέσεις, που προσκομίζουν οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων, την προνομιακή θέση της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα ακίνητα, η οποία στο μεγαλύτερο τμήμα της προσφέρει πολύ καλή θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο σε συνδυασμό με τις χρήσεις γης, που προβλέπεται δια τα ακίνητα αυτά αλλά και την εγγύτητά τους στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, προκύπτει ότι για τα ακίνητα έχοντα πρόσωπο σε δημοτική ή κοινοτική οδό, επιδεκτικά οικοπεδικής αξιοποιήσης, οι τιμές κτήσης τους, λόγω της οικονομικής κρίσης, κινήθηκαν πτωτικά σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%».
Στ.Μ.