Τετάρτη, 06 Ιανουαρίου 2016 18:10

"Προστατευόμενος" του Σπίρτζη – και όχι μόνο – ο εργολάβος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας;

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
Πολύ γερές «πλάτες» πρέπει να έχει ο εργολάβος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Κηρύχθηκε έκπτωτος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών απέρριψε την Αίτηση Θεραπείας που υπέβαλε, ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, δεν υπέγραψε ποτέ την απορριπτική απόφαση, που αφορούσε στα ίδια ακριβώς τεχνικά θέματα που σχετίζονταν με την έκπτωση! Πριν μια εβδομάδα ήρθε και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, που ουσιαστικά απέσυρε την απόφαση έκπτωσης. Και με όλα αυτά το Μέγαρο Χορού, ένα έργο που έχει κοστίσει 14.000.000 ευρώ, κινδυνεύει να μείνει ένα απλό θέατρο, όσον αφορά τους μηχανισμούς της σκηνής!…

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά: Από το 2013 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει διαπιστώσει σειρά προβλημάτων και ελλείψεων στα τεχνικά της σκηνής (και όχι μόνο). Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ειδικό αντικείμενο, όμως με τους συγκεκριμένους μηχανισμούς, που προβλέπονται στη σύμβαση του έργου, το Μέγαρο Χορού θα είχε τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά τις λειτουργίες στη σκηνή του, που θα του πρόσφεραν την δυνατότητα ακόμα και φιλοξενίας παραστάσεων από το εξωτερικό.
Όλες αυτές οι λειτουργίες δεν έχουν διασφαλιστεί και επιπροσθέτως οι μηχανισμοί της σκηνής σήμερα είναι απενεργοποιημένοι, διότι δεν έχει πιστοποιηθεί ότι είναι ασφαλείς για τους καλλιτέχνες και τεχνικούς κατά την διάρκεια υλοποίησης των παραστάσεων.
Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων από τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο ανάδοχος απέρριπτε τις παρατηρήσεις της, κάτι που ανάγκασε το Δήμο, το 2014, να καλέσει τον εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης, τη Γερμανική εταιρεία TUV SUD Γερμανίας, προκειμένου να πιστοποιήσει (ή όχι) τα τεχνικά της σκηνής, (απόφαση 174/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου).
Ιδού το πόρισμα του φορέα πιστοποίησης: «Η σκηνή επιτρέπεται να είναι επισκέψιµη (από ηθοποιούς και τεχνικούς), µόνο όταν θα έχουν αποεπιλεγεί (από την κονσόλα ελέγχου-χειρισµού) όλοι οι ανυψωτικοί µηχανισµοί – σταγκόνια (τεθεί εκτός λειτουργίας) ή όταν η παροχή ρεύµατος (που αφορά στον εξοπλισµό της σκηνής) έχει διακοπεί».
Μετά από αυτό το πόρισμα η Τεχνική Υπηρεσία κήρυξε τον εργολάβο έκπτωτο. Εκείνος όμως είχε ήδη υποβάλει Αίτηση Θεραπείας και στις 31 Μάρτη 2015 το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του υπουργείου απέρριψε την αίτηση του, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε η Τεχνική Υπηρεσία από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου.
Ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, δεν υπέγραψε ποτέ την απόφαση του Συμβουλίου, παραβλέποντας ακόμα και το γεγονός ότι το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Επιπλέον το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε τον Ιούλη του 2015 ότι θα έπρεπε να δοθεί στον εργολάβο προθεσμία 20 ημερών και μόνο παραπάνω από αυτές που είχε δώσει η Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να αποκαταστήσει τα προβλήματα διαφορετικά θα έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος. Πέρασαν οι 20 ημέρες, ο εργολάβος δεν έκανε τίποτα και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κλήθηκε στις αρχές Αυγούστου είτε να κηρύξει οριστικά έκπτωτο τον εργολάβο είτε να κάνει δεκτή την ένστασή του.
Με εισήγηση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, το Δημοτικό Συμβούλιο ουσιαστικά έδωσε παράταση τριών μηνών στον εργολάβο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του Σώματος και, απουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας, παρουσίασε ένα χαρτί στα Γερμανικά, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος, η γερμανική εταιρία που έφτιαξε τα τεχνικά της σκηνής και ο φορέας πιστοποίησης TUV SUD Γερμανίας, θα συνεργάζονταν για να λύσουν τα θέματα.
Ουσιαστικά η παράταση δόθηκε χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν μάλιστα υπήρχε ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που τελικά αγνοήθηκε.
Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας έλεγε, μεταξύ άλλων, αυτό που ορίζει και η σύμβαση του έργου, ότι δηλαδή στο Μέγαρο Χορού η ασφαλής λειτουργία των τεχνικών της σκηνής πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο φορέα, που είναι η TUV SUD Γερμανίας, με δοκιμές επί τόπου του έργου. Ακόμη και μέχρι σήμερα όμως οι δοκιμές που έχουν γίνει έχουν πραγματοποιηθεί απουσία του εξουσιοδοτημένου φορέα πιστοποίησης, της TUV SUD Γερμανίας, που σημαίνει ότι δεν τηρείται η σύμβαση.
Τελικά πέρασαν τέσσερις αντί για τρεις μήνες και την περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί την ένσταση του εργολάβου, ουσιαστικά να αποσύρει την απόφαση έκπτωσης, παρότι ο εργολάβος δεν έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις και κυρίως δεν έχει πιστοποίηση της TUV SUD Γερμανίας ότι τα Τεχνικά της Σκηνής πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται στη σύμβαση. Αντίθετα επέδωσε μια έκθεση γνώμης με στοιχεία που οι κατασκευαστές του προσκόμισαν στον φορέα πιστοποίησης.
Ο καθένας μπορεί να προβεί στις δικές του εικασίες για τους λόγους που ο αναπληρωτής υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, δεν υπέγραψε την απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας του εργολάβου. Εκείνο ωστόσο που γεννάει σε τοπικό επίπεδο μεγάλες εντυπώσεις είναι η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με τις αποφάσεις του, όπως τόνισε και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και δικηγόρος, Στάθης Σταματόπουλος, οδηγεί στην σταδιακή απεμπόληση των δικαιωμάτων του Δήμου έναντι του εργολάβου.
Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι να οδηγήσει στην παράδοση ενός έργου που θα έχει κοστίσει 14.000.000 ευρώ ωστόσο οι δυνατότητές του, όσον αφορά πάντα τις λειτουργίες της σκηνής, να είναι περίπου οι ίδιες με εκείνες που έχει η κεντρική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕΚ…
Στ.Μ.