Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 18:02

Στις 175.000 ευρώ το κόστος της δεύτερης φάσης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Την προγραμματική σύμβαση για τη συμμετοχή της Καλαμάτας στη δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού για την επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, το 2021, καλείται να εγκρίνει αύριο το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Τη σύμβαση καλούνται να συνυπογράψουν ο Δήμος, η Φάρις και το νομικό πρόσωπο του Πνευματικού Κέντρου, όπως και κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, ενώ την ευθύνη για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα συνεχίσει να έχει το Γραφείο Υποψηφιότητας Kalamata:21, που θα «εμπλουτιστεί» και με άλλα στελέχη. Το κόστος υπολογίστηκε στα 175.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:…

-Διαχείριση Έργου 58.000 ευρώ
-Καλλιτεχνική Διεύθυνση 24.000 ευρώ
-Υπηρεσίες Επικοινωνίας & Προβολής Έργου (Σύμβουλοι Επικοινωνίας, Γραφιστική Επιμέλεια, Ιστοσελίδα,  Γραφείο Τύπου Αθηνών, Υπηρεσίες Κειμενογράφου, Επιμέλειας & Μετάφρασης) 35.000 ευρώ.
-Έξοδα Επικοινωνίας & Διαφήμισης (Εκτυπωτικά, Φάκελος Υποψηφιότητας, Βίντεο / Φωτογραφίες, Διαφήμιση ΜΜΕ, Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Εκδηλώσεις Τύπου) 32.000 ευρώ
-Έξοδα Ανάπτυξης Καλλιτεχνικού Προγράμματος (Συμμετοχή σε Δίκτυα / Συνέδρια / Εκθέσεις, Φιλοξενία συνεργατών και αντιπροσωπιών) 15.000 ευρώ
-Έξοδα διοργάνωσης επίσκεψης Επιτροπής 10.000 ευρώ
-Τηλεπικοινωνίες (τηλέφωνα ΦΑΡΙΣ) 1.000 ευρώ
Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του διαγωνισμού ήταν 250.000 ευρώ αλλά επίσημος απολογισμός δεν έχει γίνει ακόμη και δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς πόσα χρήματα δαπανήθηκαν.  
Όπως σημειώνεται στη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, «η προγραμματική σύμβαση αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ», της «ΦΑΡΙΣ» και του «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προκειμένου: 1. Η συνέχιση λειτουργίας και υποστήριξης του Γραφείου Υποψηφιότητας. 2. Να οργανωθεί η Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του φακέλου 3. Να εκτελεστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την συνέχιση της διαδικασίας του Πολιτιστικού Σχεδιασμού 4. Να παραχωρηθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. 5. Να χρηματοδοτηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες. 6. Να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό)
Το Γραφείο Υποψηφιότητας Kalamata:21, σε περίπτωση ανάδειξης της Καλαμάτας ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, θα αναλάβει και την προετοιμασία της δημιουργίας του Φορέα Διαχείρισης και την συνέχιση των δράσεων επικοινωνίας και
προγραμματισμού.
Σύμφωνα πάντα με την προγραμματική σύμβαση, το Γραφείο Υποψηφιότητας θα στελεχωθεί από τον εκτελεστικό διευθυντή, από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, από τον υπεύθυνο ανάπτυξης, από τον υπεύθυνο σχεδιασμού και συνεργασιών, από τον υπεύθυνο συμμετοχικότητας και εθελοντών, από τον βοηθό του καλλιτεχνικού διευθυντή και από τον υπεύθυνο υποδομών.
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2016.
Στ.Μ.