Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 18:15

Επισιτιστική και υλική συνδρομή σε 7.675 κατοίκους της Μεσσηνίας

Επισιτιστική και υλική συνδρομή σε 7.675 κατοίκους της Μεσσηνίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Αναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες με τα αποτελέσματα των ενστάσεων που κατατέθηκαν όσον αφορά την επιλογή των δικαιούχων του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, που υλοποιείται στη Μεσσηνία με επικεφαλής εταίρο της σχετικής κοινωνικής σύμπραξης την Περιφερειακή Ενότητα…

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής, εγκρίθηκαν 37 ενστάσεις και απορρίφθηκαν 40. Οι ωφελούμενες οικογένειες στη Μεσσηνία είναι συνολικά 3.501 και το άθροισμα των ωφελούμενων ατόμων φτάνει τα 7.675!