Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 20:46

Αθ. Μαργέλης: Οι επιδόσεις της εταιρίας μας και του πυρηνελαιουργείου μας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε το μέγεθος της ευαισθησίας που δείχνει ο νέος Περιφερειάρχης  για το «πρόβλημα» των πυρηνελουργείων, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για την παραγωγή του ελαιολάδου.
Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια για τις δηλώσεις του σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρίας μας στον τομέα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από την κακή διαχείριση του υλικού.
Η Εταιρία μας σε συνεργασία  με τις υπηρεσίες του δημοσίου μπορεί να λύσει το πρόβλημα στην βάση μιας συγκεκριμένης πολιτικής με στοχευμένες ενέργειες...

Περιγραφή του προβλήματος

Ο ελαιοπυρήνας ως παράγωγο - κατάλοιπο της επεξεργασίας της ελιάς για την παραγωγή του ελαιολάδου μετά από σωστή επεξεργασία αποδίδει:

α) πυρηνέλαιο υψηλής θερμικής αντοχής για τηγάνισμα, και

β) πυρηνόξυλο, που μετα απο κατάλληλη επεξεργασία είναι ανανεώσιμης πηγής καύσιμο για οικιακές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις θέρμανσης, για τα θερμοκήπια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.  

Κάθε προσπάθεια υγιούς οικονομικής εκμετάλλευσης του υλικού καταστρέφεται από την υπεραποθεματοποίησή του με την συνακόλουθη αλλοίωση («σάπισμα») εκ του οποίου προκύπτει και η δυσοσμία.

Πενθήμερο επεξεργασίας

Η λύση του προβλήματος εντοπίζεται στην έγκαιρη επεξεργασία του υλικού είτε είναι διφασικός είτε είναι τριφασικός.

Επικροτούμε την θέση – απαίτηση του κ. Νίκα για επεξεργασία εντός του 5ημερου και για τον δύο φάσεων υδαρή ελαιοπυρήνα.

Παραγωγικές επενδύσεις – προστασία περιβάλλοντος – ερευνητικά προγράμματα

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. από την ίδρυση της και την ενασχόληση της με την επεξεργασία του απόβλητου επενδύει και βελτιώνει συνεχώς τα επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.

Έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις εκατομμυρίων με στόχο την έγκαιρη επεξεργασία της πρώτης ύλης και συγκεκριμένα:

  1. Επεξεργασία του νωπού υλικού εντός του πενθημέρου.
  2. Βελτίωση της λειτουργίας των ξηραντηρίων με παράλληλη μείωση έως 30% των απαερίων ξήρανσης με σύστημα επανακυκλοφορίας
  3. Βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης ποσότητας πυρηνόξυλου καθιστώντας αυτό άριστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας άρα και παράγοντα ανάπτυξης
  4. Συμμετοχή και χρηματοδότηση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΤΥΡΕΛ μέσω του οποίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και της PHARMAGNOSE (τεχνοβλαστό της Φαρμακευτικής Αθηνών) επιδιώκεται η απομόνωση των αντιοξειδοτικών του «λιόζουμου»  ως φυσικό συντηρητικό τροφίμων.
  5. Στα πλαίσια των αρχών της κυκλικής οικονομίας, αξιοποίηση των ατμών της θερμικής συμπύκνωσης του υγρού κλάσματος (λιόζουμου) μέσω πρωτοπόρου συστήματος θερμικής ανάκτησης για την παραγωγή του πυρηνελαίου με συνεπακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας.

Συνεργασία

Ανέκαθεν η εταιρία μας υποστηρίζει κάθε προσπάθεια βελτίωσης ή επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων που άπτονται και της τουριστικής ανάπτυξης του νομού μας, ανεξάρτητα αν ο φορέας της προσπάθειας αυτής είναι ο ιδιωτικός τομέας ή το δημόσιο.

Για παράδειγμα η μεγάλη επένδυση που υλοποιήσαμε το 2005-2006 για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, συνέβαλε στην ολοκλήρωση και λειτουργία της COSTA NAVARINO απαλλάσοντας την ευρύτερη περιοχή από την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Επιπλέον στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αντιλαμβανόμενοι την όχληση της Μεσσήνης από την λειτουργία της παλιάς μονάδας μας, το 2011 ολοκληρώσαμε την μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό του πυρηνελαιουργείου μας με ίδια κεφάλαια.

Το τελευταίο επενδυτικό μας σχέδιο που εκπονήθηκε και ολοκληρώνουμε βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας έχει την δυνατότητα για την άμεση (εντός 5ημερου) επεξεργασία των εισερχόμενων ελαιοπυρήνων και την συνακόλουθη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον κύκλο της ελιάς.  

 

Για την Εταιρία

Αθανάσιος Μαργέλης

Διευθύνων Σύμβουλος